Banner 10 great seed

การประกวด 10 สุดยอดเมล็ดกาแฟไทย

10 สุดยอดกาแฟเมล็ดกาแฟไทย         

    การประกวด 10 สุดยอดกาแฟคุณภาพแห่งปี เกิดจากการร่วมตัวของกลุ่มคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ
 ที่มีจุดมุ่งหมายคือต้องการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟไทยด้วยเห็นว่าประเทศไทยมีพื้นที่และสภาพแวดล้อม
เหมาะแก่การเพาะปลูกกาแฟเป็นอย่างยิ่งหากได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างถูกต้องกาแฟไทย
ย่อมมีคุณภาพที่ดีจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

การประกวดเมล็ดกาแฟคุณภาพ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556 และมีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อการประกวดว่า "Thailand Quality Coffee หรือ TQC" ภายหลังกลุ่มผู้จัดการประกวด
ได้เข้าจดทะเบียน เป็นสมาคมการค้ากาแฟพิเศษไทย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
 "การประกวด 10 สุดยอดกาแฟคุณภาพแห่งปี" โดย สมาคมกาแฟพิเศษไทย

วัตถุประสงค์

การประกวดการผลิตกาแฟคุณภาพของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสารกาแฟในประเทศไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น
 ซึ่งการทำให้เกษตรทราบถึงคุณภาพของสารกาแฟที่เกษตรกรผลิต
 จะส่งผลให้สารกาแฟในประเทศมีคุณภาพดีขึ้นโดยรวมในระยะยาว
และส่งผลต่อเนื่องไปถึงคุณภาพของเครื่องดื่มกาแฟที่ดีขึ้น 
เป็นผลดีต่อธุรกิจกาแฟ ทั้งผู้ปลูกกาแฟ ผู้โพรเซส ผู้คั่วกาแฟ ร้านกาแฟ จนถึงผู้บริโภค..

ข้อกำหนด

        1. ผู้ส่งประกวดต้องเป็นผู้ปลูกและโปรเซสเมล็ดเองหรือผู้รวบรวมเชอร์รี่ที่โปรเซสเมล็ดเอง
        2. ระยะเวลาการส่งตัวอย่างตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น
        3. สายพันธุ์ที่สามารถส่งประกวดได้คือ สายพันธุ์อราบิก้าและโรบัสต้า
        4. รูปแบบตัวอย่างที่ส่งเป็นกาแฟสารที่คัดมาอย่างดีแล้วเท่านั้น ตัวอย่างกาแฟที่ส่งมา ถ้ามี ดีเฟค” ในกาแฟ
           เกินกำหนดคณะกรรมการ จะตัดสิทธิ์กาแฟชุดนั้นในการเข้าประกวด
        5. น้ำหนักตัวอย่างที่ส่ง คือ 105 กิโลกรัม โดยมีค่าส่งตัวอย่างกาแฟเข้าประกวด ตัวอย่างละ 500 บาท        6. ผู้ส่งต้องกรอกแบบบันทึกข้อมูลตัวอย่างกาแฟที่ส่งเข้าประกวด

        หมายเหตุ กาแฟที่ได้รับคะแนนรสชาติตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไปจะถูกประมูลขายทั้งหมด กรณีคะแนนต่ำกว่า            
        80 คะแนนและไม่มีการติดต่อขอซื้อกาแฟ ทางสมาคมฯจะทำการส่งกลับทั้งหมด               
        ประกาศผลตามลำดับในงาน Thailand Coffee Fest 2018 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 
           ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
        ผู้ที่ได้ลำดับ 1-3 ในทั้งสองสายพันธุ์ จะได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดข้อกำหนด


หมายเหตุ

ผู้สมัครทุกท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2018 ก่อน

"คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน"


View Tickets
Date
10 Mar 2018 at 15:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
Queen Sirikit National Convention Center Ratchadaphisek Road Bangkok Thailand
View Map

Organized by

Logo  512x512 2
Thailand Coffee Fest

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.

Having trouble purchasing ticket? View Help Center