จากการเริ่มต้นที่คิดว่าอยากทำให้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น ผมจึงสร้าง Facebook Page Data Cube ขึ้นมาในปี 2013 นับระยะเวลาแล้วตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ผมได้มีโอกาสได้รู้จักหลายๆ ท่านที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก และในปันี้เรามีแผนจัดงานสัมมนาและอบรมที่หลากหลายมากขึ้น  จึงได้มีสัมมนาเล็กๆ ขึ้นมาเพื่อเชิญเพื่อนๆ ของเราได้มาแชร์ความรู้กัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นครับ และจะมีขึ้นอีกเรื่อยๆ (ต้องขออภัยเพื่อนบางท่านที่ไม่ได้เชิญมาในรอบนี้ด้วยครับ)

วิทยากร

  1. ดร. Eakasit Pacharawongsakda Data Cube (facebook.com/datacube.th)
  2. คุณ Chaiyapong Lapliengtrakul บริษัท 3DS Interactive (facebook.com/3dsinteractive/)
  3. คุณ Kasidis SatangmongkolData Rockies (facebook.com/datarockie/)
  4. คุณ Puttasak Tantisuttivetบริษัท THOTH ZOCIAL (facebook.com/ThothZocial/)
  5. คุณ Peerapong Ekkawong ขี่ช้างจับข้อมูล (facebook.com/elephant.data.th/)

วัน เวลา และสถานที่

  • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.
  • บริษัท 3DS InteractiveTickets

No Tickets Available

Screen shot 2560 05 27 at 3.03.45 pm
Organized by
Data Cube Ordinary Partnership