Artboard 1 copy

Brand Experience with Service Design Thinking #2

Brand Experience with Service Design Thinking #2

การพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า จะช่วยแก้ปัญหาและสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้อย่างไร...
พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม การศึกษาความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจสินค้าและบริการหรือองค์กรต่างๆ  
หนึ่งในกระบวนการคิดของ Service Design เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจโดยมีผู้งานใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-centred design)
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ หรือธุรกิจเดิมที่มีการขยายปรับตัว หลากหลายธุรกิจได้นำพื้นฐานแนวความคิดของ Service Design และการสร้าง Brand Experience
มาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การแก้ปัญหาและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค นำมาเชื่อมโยงกับการออกแบบการสร้างประสบการณ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะส่งต่อคุณค่าของแบรนด์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

มาทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆ ของ Service design ที่จะเป็นตัวช่วยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในกระบวนการออกแบบตามขั้นตอน
ทั้งหมดนี้จะถูกนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจผ่านการทำเวิร์คชอป

จุดประกายไอเดียการต่อยอด หรือสร้างธุรกิจใหม่ของคุณผ่านกระบวนการคิดแบบ Service Design และการสร้าง Brand Experience


รายละเอียดของคอร์ส

วันที่ : วันเสาร์ 31 มีนาคม 2561
เวลา : 10.00 น. - 16.00 น.
สถานที่ : HUBBA-TO
(ชั้น 3 Habito Mall อ่อนนุช 1/1)
ราคา :    Early Bird 2,500 บาท ( สำหรับคนที่สมัครและชำระเงินก่อน 23 มี.ค. เท่านั้น ด่วนจำนวนจำกัด! )
            Regular Ticket 3,000 บาท


สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้
- Service design คืออะไร
- Human-centred design การออกแบบโดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง  
- Service design tools  การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในกระบวนการออกแบบต่อไป
- From product to service เปลี่ยนรูปแบบจากการขายสินค้ารูปแบบเดิม สู่การมอบประสบการณ์ผ่านการสร้างธุรกิจการบริการรูปแบบใหม่
- Brand & Customer Experiences  การสร้างประสบการณ์จากแบรนด์ สู่การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับผู้บริโภค

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจ หรือนักการตลาด ที่ต้องการศึกษาการออกแบบ Service Design Thinking เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่บนพื้นฐานความ เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ


Course Outline

09.30 - 10.00  Register
10.30 - 12.00  Lecture
                     - Service Design
                     - Human-centred design
                     - Service design tools
                     - From product to service
                     - Brand & Customer Experiences
                     (แบ่งกลุ่ม และสรุปหัวข้อการทำ workshop)

12.00 - 13.00  Lunch Break
13.00 - 14.30  Workshop part 1
14.30 - 14.45  Coffee Break
14.45 - 15.45 Workshop part 2
15.45 - 16.00 Q&A + Conclusion


Instructor Profile

กรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร(Eye)
Managing Director Korra Co., Ltd. (Brand Design Agency)

- Scholarships Master of Science in Product Service System Design (PSSD) at Politecnico di Milano, Milan, Italy
- Bachelor of Interior Architecture at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand
- Attended service design workshop “Global Service Jam” and “Autogrill Workshop” in Milan, Italy
- วิทยากรรับเชิญ หัวข้อ “Brand Experience and Retail Identity Design” คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- Founder of Korra Co., Ltd. (Brand Design Agency) providing design service and solving business with design solutions; brand identity system, corporate identity design, brand communication and brand experience.
- ปัจจุบันเป็น Managing Director ให้กับ Korra Co., Ltd. และเป็นที่ปรึกษาเรื่อง Brand Design Identity - Retail Identity Design ให้กับบริษัทที่ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแบรนด์สินค้าชั้นนําของเมืองไทย

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โส่ย (ทีมผู้จัดงาน)

099-939-4164 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)

academy@hubbathailand.com

- จูน (ฝ่ายบัญชี)

061-410-9669 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)

accounting@hubbathailand.com


หมายเหตุ HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

View Tickets
Date
31 Mar 2018 at 10:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
HUBBA-TO พระโขนงเหนือ, วัฒนา, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

397533 437892106283397 233984954 n
HUBBA Coworking Space

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
397533 437892106283397 233984954 n

HUBBA Coworking Space

Call

0999394164

Facebook

facebook.com/HUBBAacademy/

Line

@hubbaacademy

E-mail

academy@hubbathailand.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center