Cover123456 01

เด็กดื้อสร้างแบรนด์

สัมมนา "เด็กดื้อสร้างแบรนด์"

www.facebook.com/brand.buca

จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
  • ทุกวันนี้กระแสสังคมให้เรา ทำตัวตามกระแส จะทำอย่างไรให้เราออกจากกรอบ ออกจากกระแสสังคมที่ไม่ได้นำพาเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และเพื่อให้เราเป็นตัวเราเอง ?
  • หากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในสังคมจริง และสังคมออนไลน์ ต้องทำอย่างไร ?
  • การสร้างตัวตน ในโลกออนไลน์ จะทำให้เกิดผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน ?
  • จะทำอย่างไรให้ตัวเอง รู้จักตัวเอง แล้วนำตัวเองมาสู่การเป็นแบรนด์บุคล ?
          จากคำถามเหล่านั้นทำให้เรามีความสนใจที่จะหาคำตอบ และเพื่อนำมาซึ่งความรู้ แนวทางการแก้ไขและการปฏิบัติเพื่อเข้าใจและแก้ปัญหานั้นๆ ซึ่งสังคมมนุษย์ในยุคดิจิทัลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆในสังคมไปอย่างรวดเร็ว สื่อใหม่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลสุดฮิตอย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) และ อินสตาแกรม (Instagram) ถูกนำมา พัฒนามาต่อยอดใช้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการทำการตลาด อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Viral Marketing หรือ การสร้างแฟนเพจต่างๆขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาดของสินค้าหรือบริการซึ่งสามารถวัดค่าของความสำเร็จของการสื่อสารได้จาก “ยอด Like” ในขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ “กด Like” ของกลุ่มเป้าหมายนั้นมักเป็น ศิลปิน ดารา นักร้อง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการหนึ่งๆ หรืออาจเป็นบุคคลไร้ชื่อเสียงแต่กำลังตกเป็นประเด็นกระแสสังคมในขณะนั้น อีกนัยหนึ่งอาจเป็นเพียงบุคคลธรรมดาแต่มีความเป็นแบรนด์บุคคล (Personal Branding) แฝงอยู่ในตัวตนอย่างไม่ธรรมดา ทำให้บุคคลเหล่านั้นกลายเป็นต้นแบบทางสังคมไปในที่สุด และสามารถสร้างความเชื่อถือ ความนิยม ชมชอบ ให้กับสังคมได้ ทั้งนี้ประเด็นสำคัญคือในบางกรณีการสร้างแบรนด์ตัวตนในชีวิตจริง และการสร้างแบรนด์ในสังคมออนไลน์มีความแตกต่างกันอย่างไร สอดคล้องกัน หรือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นั้นจะถูกพูดถึงในงานสัมมนาในครั้งนี้
           การประสบความสำเร็จในชีวิตคือ จุดโฟกัสของใครหลายๆคนที่ต้องการจะไปสู่จุดนั้น แต่ความสำเร็จของแต่ละคนก็ต่างแตกต่างกันไป บางคนอาจจะมีเป้าหมายระยะใกล้หรือระยะไกล มากหรือน้อยแล้วแต่ตัวบุคคลนั้นๆ การที่เรามีเป้าหมายในชีวิตถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะหากเปรียบเสมือนว่าชีวิตของเราคือเรือหนึ่งลำ ก็จะทำให้นาวาชีวิตของเรามีหางเสือ เพื่อที่จะนำทางไปสู่จุดหมายที่วางไว้ แต่หากจะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นและจุดหมาย เราก็จำเป็นต้องมีเส้นทาง มีการเดินทาง และการเดินทางที่ว่านี้ก็คือวีธีการ แนวทาง ความรู้ ในการนำพาชีวิตเราให้เดินไปสู่เป้าหมาย ความสำเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่ความหวังไว้ แน่นอนว่าการที่คนๆหนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะไปให้ถึงจุดจุดนั้น แต่หากเราได้รู้วิธีจัดการ นำไปใช้ การเดินทางไปสู่จุดหมายก็จะง่ายขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น ในการนี้การที่เราได้รู้จักตัวตนเราเอง ได้มองย้อนกลับมาดูตัวเอง การรู้จัก Insight ของตัวเอง การพัฒนาและการปรับปรุงนิสัยคือหัวใจหลักในการนำพาชีวิตของเราได้ไปข้างหน้า เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางทีมงานจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาในหัวข้อ “เด็กดื้อสร้างแบรนด์”

ทำไมถึงจัดสัมมนา

  • เพื่อการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาตัวเอง นำไปสู่การสร้างแบรนด์บุคคล Personal Branding
  • เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงนิสัย ในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงแนวคิดในการใช้ชีวิต
  • เพื่อเข้าใจต้นเหตุและสาเหตุของการพัฒนาตนเอง
  • เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตโดยตรงในมุมมองผู้บรรยาย
  • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาอันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศ


ผังที่นั่ง
View Tickets
Date
04 April 2018 at 13:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
ห้อง Banquet อาคาร A5 ชั้น 5, Bangkok University Rangsit Campus, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand
View Map

Organized by

Bst 0317
Apisit Uthakhamkong
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Bst 0317

Apisit Uthakhamkong

Website

www.apisit.net

Call

+66970141072

Line

apisit.utha

E-mail

apisit.utha@bumail.net

Instagram

@bestor_api

Having trouble purchasing ticket? View Help Center