เสวนาวิชาการ "วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร"

B57fd61a9dfb448969402e0d517bff53e875f546
เสวนาวิชาการ "วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร"

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรี)  


"ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง ของชุมชน "

วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ

"วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร"

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง R 805 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา
ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (อาคารเชื่อม BTS เพลินจิต) กรุงเทพฯ


วิทยากร 
-คุณระพีพัฒน์ เกษโกศล นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ สำนักวัฒนธรรมฯ กทม. 
-รองศาสตราจารย์พยอม ธรรมบุตร อาจารย์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
-ตัวแทนชุมชนมุสลิมเรือนแพ บางอ้อ 
-ประธานชุมชนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ 
-ประธานชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี 
-ผู้เชี่ยวชาญ ชุมชนชาวจีน เยาวราช 
-และนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรี)  
สอบถามข้อมูล โทร 02 6551100 
www.cmbkk.up.ac.th


Tickets

No Tickets Available

43a9078d0a9fc2fe12d5e3d914061d17848beda0
Organized by
CMBKK