30571489 10160789009130112 17877719765221376 n

มอง(ใน)ใจ#2 ศิลปะ สะท้อน ตัวตน


มอง(ใน)ใจ#2  ศิลปะ สะท้อน ตัวตน


มองตนเองผ่านงานศิลปะ เพราะการทำงานชิ้นหนึ่งจะต้องใช้ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และคุณค่าต่างๆ ที่ตัวเราได้ประสบ พบเจอ ยึดถือ ให้คุณค่าหรือให้ความหมาย งานชิ้นนั้นจึงสามารถบอกเรื่องราวความเป็น
ตัวตนของเราได้เป็นอย่างดี  

และงานศิลปะ คืองานที่ไม่มีถูก-ผิด มีแต่ถูกใจ-ไม่ถูกใจ จึงเหมาะที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเรา ตามความจริงที่เราเห็น และเราเป็น แม้บางครั้งอาจจะบอกใครไม่ได้ หรือกลัวที่จะบอกออกไป

DooJai X Ma:D ขอเชิญชวน ผู้สนใจการเรียนรู้ การเข้าใจตนเองผ่านงานศิลปะ เข้าร่วม
กิจกรรม "ศิลปะ สะท้อน ตัวตน"

การเตรียมตัว : ไม่จำเป็นต้องมีทักษะงานศิลปะ ไม่ต้องเตรียมอะไร เตรียมแค่ใจมาก็พอ  


มามอง(ใน)ใจในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
Ma.D Club for Better Society เอกมัย 4
เวลา 19.00 - 21.00น

Normal Ticket : 890 บาท
Ma:D FrienD : 690 บาท

View Tickets
Date
24 Apr 2017 at 19:00 - 21:00
Add to Calendar
Location
Ma:D Club For Better Society, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Final mad logo   better society
Ma.D Club for Better Society
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Final mad logo   better society

Ma.D Club for Better Society

Call

063-639-0693

Facebook

facebook.com/madeehub/

E-mail

info@madeehub.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center