" SRI สรร ... Startup " ครั้งที่ 1

0eaf37c48e1f06ed36aaed3f3e70f487dbe3ef06
" SRI สรร ... Startup " ครั้งที่ 1

หากใครเคยติดตาม  เฟสบุ๊คแฟนเพจสาระจีน
" ลุยจีน Shoot2China " ที่มีคน Follow มากถึงล้านกว่าคน  เจ้าของเพจเค้าเป็นใคร  มาเป็น Startup ที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้อย่างไร  เค้ามีวิธีคิด และความเป็นมาอย่างไร  เราจะมาเรียนรู้จากเค้าร่วมกัน ใน กิจกรรม " SRI สรร ... Startup " ครั้งที่ 1 

Tickets

Free

" SRI สรร ... Startup " ครั้งที่ 1

Free
SOLD OUT
31fbc3d2b41b16c4afc33e6a8b36f3a2dd15ecc2
Organized by
Startup Research Institute | SRI