%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99 1 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99 %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c 6

ฝึกอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้น เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ ภูเก็ต

TH-ARBOR.COM ร่วมกับ ชมรม PKRU รุกขกร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติระยะสั้น 1 วัน เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ หัวข้อ  Work safely at heights, Perform ground based rigging, Use advanced climbing techniques, Install cable and bracing, Perform aerial rigging  คลิกดูหัวข้อในหลักสูตรรุกขกรรมทั้งหมด ที่นี่

​เหมาะสำหรับ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง SMEs ผู้รับเหมางานภูมิทัศน์ หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ที่ต้องการ
 • เพิ่มความรู้สามารถด้านรุกขกรรม ปรึกษาทางเทคนิค การดำเนินงาน จัดการรายได้-ต้นทุน
 • เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)
 • เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ หรือ เพิ่มมูลค่างานด้านภูมิทัศน์ ด้วยการรับงานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
 • เพิ่มโอกาสได้รับงาน โดยการบรรจุใน รายชื่อผู้ให้บริการงานจัดการต้นไม้ใหญ่ คลิก
 • โอกาสในการร่วมงานหรือฝึกงานกับธุรกิจด้านรุกขกรรม 
 • รับส่วนลด สำหรับการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับรุกขกรจากร้านค้าพันธมิตร คลิกหัวข้อการฝึกปฏิบัติ (มีใบรับรองการอบรม)

 • Work safely at heights
 • Perform ground based rigging 
 • Use advanced climbing techniques
 • Install cable and bracing
 • Perform aerial rigging

คลิกดูหัวข้อในหลักสูตรรุกขกรรมทั้งหมด ที่นี่

หมายเหตุ

 • หัวข้อการฝึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการทำงานที่สูงของสมาคม Rope Access Thai สามารถนำไปสอบวัดระดับได้
 • ร่วมฝึกทบทวนหัวข้อเดิมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

View Tickets
Date
05 May 2018 07:30 - 06 May 2018 17:00
Add to Calendar
Location
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถนน เทพกระษัตรี ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต Phuket, Thailand
View Map

Organized by

Utlc logo 11
http://www.th-arbor.com/workshop.html
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Utlc logo 11

http://www.th-arbor.com/workshop.html

Website

th-arbor.com/

Call

+66961244985

Facebook

facebook.com/th.arbor.learn/

Line

@th-arbor

E-mail

thaiarbor@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center