ทริป ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล Ep.3

C020bb5c77379d514e9fb2d5ec92eca039b69fd8
ทริป ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล Ep.3
โครงการ : “ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล Ep.3”
จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

จุดประสงค์
เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านกิจกรรมขัดบ่อเต่า ขัดกระดองเต่า และปล่อยเต่า
สู่ท้องทะเล รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:30 – 20.30 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 790 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 600 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ เวลา 10.30 น.
** หากซื้อผ่านเว็บไซต์อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ –สัตหีบ (เฉพาะเดินทางไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะเดินทางไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ :)
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการ
ทริป “ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล”
6.30 - 7.30 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
7.30 - 10.30 เดินทางสู่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
10.30 - 11.50 เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ
คณะทำงานให้การต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟังบรรยาย
10.50 - 11.30 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล
11.30 - 13.00 รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 15.00 อาสาลงมือปฎิบัติขัดอ่าง ล้างกระดอง และปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล
15.00 - 15.30 สรุปกิจกรรม “ขัดอ่าง ล้างกระดอง อาสาปกป้องเต่าทะเล”
และแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา
15.30 - 17.30 เดินทางไปหาดน้ำใส เล่นน้ำทะเล ชมพระอาทิตย์ตกดิน
พร้อมหาอาหารเย็นรับประทานตามอัธยาศัย
17.30 - 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วน
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
facebook.com/asa.kreate
หรือ
1. จอย 086-397- 9882
2. เน 087-677- 6733
3. มีน 092-828- 0928

Tickets

No Tickets Available

F7ef83078326aab492183563c7522d23301a2f73
Organized by
อาสามาด้วยกัน