บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ

9a727fdf01622bdb0ede640c591a15ed98853315
บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ

บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ - บัญชี จุฬาฯ

" เรื่องราวความทรงจำตลอด 80 ปีที่ผ่านมา จะถูกขับขานผ่านบทเพลง จากรุ่นสู่รุ่น "


เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการก่อตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญนิสิตเก่าคณะฯ และบุคคลทั่วไป ร่วมย้อนรำลึกถึงความทรงจำแห่งกาลเวลาผ่านบทเพลง ในงาน "บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ - บัญชี จุฬาฯ"

ชมการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริเวณด้านข้างหอประชุมจุฬาฯ

บัตรราคา 500, 700 และ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
รายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

จัดแสดงในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
เวลา 15.00 - 18.00 น. 
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จอดรถ
1. อาคารจามจุรีสแควร์
2. คณะอักษรศาสตร์
3. คณะรัฐศาสตร์


เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าหอประชุมจุฬาฯ
2. ซื้อบัตรแล้ว ไม่รับคืนทุกกรณี
3. สามารถนำบัตร E-ticket เข้างาน โดยไม่ตรวจชื่อตรงตามบัตร

Ticket Price

4949bc2ea05bf08133aac0b9d47ca532203b4cdf
Organized by
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย