ขอเรียนเชิญนักออกแบบ, ผู้ประกอบการ, ฝ่ายจัดซื้อ และ ท่านที่มีความสนใจในเนื้อหาการสัมมนาเรื่อง “แนะนำการเลือกพลาสติกเบื้องต้นให้เหมาะกับการใช้งาน” เข้าฟังสัมมนาโดย บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)


Tickets

No Tickets Available

Logo 2
Organized by
Global connections PLC.