เปิดรับสมัครแล้ว

Blockchain and Smart Contract รุ่นที่ 1

โดย Data Tech Academy


หลักสูตร Blockchain and Smart Contract


รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น 
สนใจดูหลักสูตรอื่นๆ 


About Data Tech Academy

เราคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่เล็งเห็นถึงความต้องการของธุรกิจในการพัฒนาศึกยภาพทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Data Science, ฺBig Data, Analytics, Blockchain, Internet of Things และอื่นๆอีกมายมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในธุรกิจ โดยทาง Data Tech Academy มุ่งเน้นหลักสูตรให้ทำจริงและเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประโยชน์แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


Tickets

No Tickets Available

Datatech academy logo
Organized by
Data Tech Academy