ชุมชนแห่งการฟัง- ส.ค. - เพิ่มศักยภาพแบบก้าวกระโดด (Charity Event)

747c6fe66a8c39798ea391b4e8df21cc9be35d13
ชุมชนแห่งการฟัง- ส.ค. - เพิ่มศักยภาพแบบก้าวกระโดด (Charity Event)

"ทำไมตอนนี้เหมือนชีวิตย่ำอยู่กับที่ อยากเติบโตแบบก้าวกระโดด ต้องทำยังไง"

.
คุณสงสัยมั้ยว่า ทำไมบางคนทำงานโดยใช้ศักยภาพไม่ถึงครึ่งของที่ตัวเองมี
.
เค้าใช้ชีวิตไปวันๆ โดยไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ภายใน 
.
แต่บางคนพยายามแทบตาย ตั้งใจสุดๆ แต่ก็เหมือนชีวิตย่ำอยู่กับที่ 
.
ชวนคุณมาร่วมกันสืบค้นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ และได้ค้นพบเคล็ดลับการเพิ่มศักยภาพแบบรวดเร็ว ที่จะส่งผลบวกทั้งด้านการทำงาน การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ และความสุขของตัวเอง

ในกิจกรรมการกุศล "ชุมชนแห่งการฟัง ส.ค. - เพิ่มศักยภาพแบบก้าวกระโดด"


สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. ทักษะการฟัง จะเพิ่มศักยภาพอย่างรวดเร็วได้ยังไง

2. อะไรคือศักยภาพที่คุณยังมองไม่เห็น ในตัวเอง

3. คนที่มีศักยภาพสูง เค้ามีวิถีชีวิตแบบไหน 

4. อยากใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูง ต้องทำยังไงบ้างกำหนดการ

จัดวันเสาร์ ที่ 25 ส.ค.61 

เริ่มกิจกรรม 09.30-12.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00

นำกิจกรรมโดย เรือรบ - CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

รับจำกัดเพียง 24 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ "Deep Communicationมอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)

.

หากคุณต้องการเพิ่มศักยภาพในตัวเองอย่างก้าวกระโดด ต้องมีทีมที่ดี อย่าลืมชวนคนใกล้ชิดและทีมงานมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ

.

ไว้เจอกันครับ

.

เรือรบ
CEO & Founder 
Learning Hub Thailand


ที่มาของกิจกรรม "ชุมชนแห่งการฟัง"

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเรือรบ เชิญคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ “ไดอะล็อก” มีสมาชิกที่เคยมาเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 500 คน 

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 


ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก "ไดอะล็อก"

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอ เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน


หลักพื้นฐาน 3 ประการของ "ไดอะล็อก"

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ให้ความเคารพ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไ่ม่่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา ยศตำแหน่ง หรือฐานะ 

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้ หรือต้องการแนะนำสั่งสอน

Tickets

No Tickets Available

E98af61ca911afb1c1c7acd70e9dc8653dadb534
Organized by
Learning Hub Thailand