Education

ทริป ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.6

Bc93fed06ea0d133ce9a4e07a1cb6bfabbf7d691
ทริป ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.6

โครงการ : ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน ep.6

จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

- จุดประสงค์ -

เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ โดยการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

- ช่วงเวลาทำกิจกรรม -

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 (เวลา 06.30 – 20.00 น.)


- นัดหมาย -

เดินทางไปกับรถบัส : พบกันที่ ปั๊ม ปตท.สนามเป้า (บริเวณ ตู้ ATM กรุงศรี) เวลา 06.30 น. พร้อมลงทะเบียน เดินทางไปเอง : พบกันที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม เวลา 09.30 น. พร้อมลงทะเบียน


- ค่าใช้จ่าย -

เดินทางไปกับรถบัส : คนละ 590 บาท (มีประกันการเดินทาง)

เดินทางไปเอง : คนละ 400 บาท


- สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย -

1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสงคราม (เฉพาะไปกับรถบัส)

2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะไปกับรถบัส)

3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

5. เกียรติบัตรกิจกรรม


- การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม -

1. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ

2. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม

3. ยารักษาโรคประจำตัว


- กำหนดการ -

06.30 - 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)

07.00 - 09.00 ​เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสงคราม

09.00 - 09.30 ​ถึงโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ฯ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา

09.30 - 10.00 ​รับฟังความรู้เกี่ยวกับความสำคัญป่าเลน จากผู้ใหญ่แดง

10.00 - 12.00 ​ลงปลูกกล้าไม้ กับกิจกรรม “สร้างป่า อาสามาลุยเลน”

12.00 - 13.00 ​ทำความสะอาดร่างกาย และพักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 13.30 สรุปกิจกรรม "สร้างป่า อาสามาลุยเลน"

13.30 - 14.00 ​ผ่อนคลายตามอัธยาศัยบริเวณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน

14.00 - 15.30 ไหว้พระขอพรหลวงพ่อนิลมณี ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง

15.30 - 18.00 ​เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา และรับประธานอาหารเย็นตามอัธยาศัยจ้า

18.00 - 20.00 ​เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

- หมายเหตุ -
กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

Tickets

No Tickets Available

3112721cf7115fb8c0a2fa16e52fbbc2d2e4d7aa
Organized by
อาสามาด้วยกัน