The Leadership Habits - อุปนิสัยผู้นำสู่ความสำเร็จ

3. the leadership habit  851x400
“ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะมีวิสัยทัศน์ สร้างผู้นำรอบตัว นำพาทีมและองค์กรให้เติบโตสู่ความสำเร็จ ขณะที่ผู้นำทั่วไปแค่บริหารงานให้อยู่รอดได้ไปวันๆ” 
.
เข้าสู่ยุคดิจิทัล การเป็นผู้นำของทีมและองค์กรที่จะเติบโตได้นั้นเปลี่ยนรูปแบบไป จากยุคเก่าคือผู้นำเป็นคนเก่งที่สุด วิ่งนำหน้าและปกครองลูกน้องด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด
.
กลายเป็นผู้นำยุคใหม่ คือเป็นผู้กำหนดทิศทาง สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานทำงานโดยใช้ศักยภาพสูงสุดที่พวกเค้ามี 
.
ดังนั้นผู้นำยุคใหม่ ต้องสามารถเป็น Role Model ที่ดี ส่งเสริมให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิผล ทีมงานสามารถสร้างผลลัพธ์และนวัตกรรม นำพาองค์กรไปตามวิสัยทัศน์ที่ทุกคนต่างมองเห็นภาพร่วมกัน
.

ผู้นำยุคใหม่ จึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใน 3 มิติ

.
1. Mindset มีทัศนคติที่ดี สามารถเป็น Role Model และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานได้
.
2. Performance สร้างประสิทธิภาพการทำงานกับทีมด้วยการวางแผน และปฏิบัติตามแผนอย่างมีวินัย
.
3. Teamwork มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ทีมรักและร่วมมือกัน
.
เพื่อให้คุณได้พัฒนาตนเองเป็นผู้นำที่แท้จริง หลักสูตร "The Leadership Habits - อุปนิสัยผู้นำสู่ความสำเร็จ” ถูกออกแบบมาจากศาสตร์จิตวิทยาล่าสุด เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของเจ้านายทั่วไปให้กลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลสูง
.

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

.
1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะ ในการเป็นผู้นำที่ดี
2. รู้วิธีจัดการอารมณ์ตัวเอง บริหารเวลาและภารกิจที่รัดตัวได้
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองและทีม สื่อสารให้ทีมเข้าใจในเป้าหมายองค์กร
5. สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
6. ลดอัตตา ความขัดแย้งที่สะสมจากการทำงาน และสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
.

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

1. ผู้บริหารองค์กร 
2. ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงาน 
3. ผู้ประกอบการ ที่มีทีมงานของตัวเอง
.

วิทยากร: “อ.เรือรบ” 

นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand 
นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง 
.

"The Leadership Habits - อุปนิสัยผู้นำสู่ความสำเร็จ”

กำหนดการ 

วันที่ 26-27 ต.ค. เวลา 09.30-16.30
สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร
.
ราคา 7,900 บาท รวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมเบรก (รับจำกัดเพียง 20 ท่าน)
.
พิเศษ ราคา Early Bird เหลือเพียง 5,900 บาท เมื่อสมัครภายใน 19 ต.ค.นี้
และราคา Group Price เมื่อสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 4,900 บาทเท่านั้น
.
ติดต่อสอบถาม Line @learninghub หรือ คุณมด โทร 089 136 4330
.

Course Outline เนื้อหาการอบรม 2 วัน ตั้งแต่ 09.30-16.30 

Day 1: Leadership Mindset & Self Mastery

การเป็นผู้นำที่ดี เริ่มด้วยการมีทัศนคติที่ถูกต้อง รู้จักตัวเองเป็นอย่างดี รู้จุดอ่อน จุดแข็ง สามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำทีม และสร้างความสำเร็จให้องค์กรต่อไป
.
• Leadership Model โมเดลของผู้นำยุคใหม่ ที่จะครองใจทีมงาน ลูกค้าและสังคม
• Leadership Principle หลักการของผู้นำ ที่ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์
• Leadership Habits อุปนิสัยของผู้นำ ที่จะนำพาทีมสู่ความสำเร็จ
• Habit of Choice ผู้นำ เป็นผู้กำหนดสถานการณ์ในชีวิตตัวเอง และรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี
• Habit of Vision วิสัยทัศน์ของผู้นำ สร้างภารกิจและมีเป้าหมายที่ท้าทายตัวเอง
• Habit of Execution ผู้นำรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญ วางแผนและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีวินัย
.

Day 2: Communication & Collaboration

การเป็นผู้นำที่ดีต้องเข้าใจคน และสามารถประสานงานระหว่างทีมและข้ามสายงานได้ จึงสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจ Personality Type ของคนในแบบต่างๆ มองเห็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสม และสื่อสารในสไตล์ที่เข้าถึงใจผู้ฟังได้ 
.
• Habit of Attitude ทัศนคติของผู้นำ สร้างผลประโยชน์ร่วม ทำอย่างไรให้ Win - Win
• Habit of Communication ทักษะสำคัญของผู้นำ คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• Habit of Collaboration อุปนิสัยของผู้นำ ประสานความต่างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
• Habit of Fulfillment ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ เติมเต็มตัวเองได้และเป็นต้นแบบให้คนรุ่นต่อไป
• Secret of Leadership เผยสุดยอดเคล็ดลับผู้นำ ที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

New aw learinghub logo 01

Learning Hub Thailand

Self Development Commnunity


Need Help?

Visit Help Center