Education

คลาสอ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC

A5b6654b049672d1e17161c0b8da51b8446f00b1
คลาสอ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC

สัมมนา อ่านคน ให้รู้ใจ ด้วย DISCหลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

    ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ การบริหารงาน บริหารคน คือสิ่งสำคัญ การรู้เขา รู้เรา นับเป็นกลยุทธ์ที่สุดยอด แต่จะทำอย่างไร ให้สำเร็จในกลยุทธ์นี้  ต้องเข้าใจก่อนว่า คนแต่ละต่างที่มา มีพื้นฐานความเชื่อทางสังคมที่ต่างกัน การที่จะชนะเขาได้นั่นคือ การเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีเพียงแค่ 4 ลักษณะ คลาส อ่านคนให้รู้ใจ ด้วยDISC โดย อ.น้ำตาล จะนำเอาเทคนิคการรู้เขารู้เราด้วยการดูคนทั้ง4ลักษณะมาเปิดเผยเคล็ดลับ และนำเอาไปใช้ได้จริง


สัมมนานี้เหมาะกับ

ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และ นักขาย รวมทั้งงานสายบริการทุกประเภท


ราคาบัตร

สำรองที่นั่ง 3500บาท


สถานที่

พบกันที่ โรงแรมฮิพ รัชดา กรุงเทพฯวัน- เวลา ที่จัดงาน

วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08:30-16:00 น 

รายละเอียดสัมมนา

08.30 ลงทะเบียน

09.00 - 16.00 เรียนรู้ด้วยกระบวนการ  Activity Base Learning

16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรเป็นการส่วนตัว


หัวข้ออบรมสัมมนา

- อะไรคือ DISC
- เข้าใจตนดีอย่างไร
- วิธีเอาชนะใจผู้อื่น
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

ผู้สนใจที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น
ผู้ที่อยากจะรู้เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในชีวิต
ผู้สนใจเรียนรู้วิธีเอาชนะใจคนทุกกลุ่ม

ฯลฯ


วิทยากร


อ.น้ำตาล อินโนเวทวิทยากร / นักคิด / นักเขียน

ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การอ่านคนด้วย DISC

เจ้าของผลงาน Best Seller ได้เงินล้านจากงานที่ใช่และใจที่ชอบ

เจ้าของผลงาน Best Seller อ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC

อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญให้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนTickets

No Tickets Available

74bf94d376ec4b1f7a7f322e5c193a5d5dfda263
Organized by
Innovatepoint Planning