หลักสูตร Data Governance for  Business Leaders

ระยะเวลา 2 วัน
โดย กลุ่มสาขา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ 16-17 ต.ค. 2561

ณ The Connecion ติด MRT ลาดพร้าว (Exit 4)


**เปิดลงทะเบียน 13 ก.ย. 61 เวลา 9.00 น.**

อำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) อ.ประจำหลักสูตร IT Management
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 ในยุคที่องค์กรต่างๆจะก้าวเข้าสู่ยุคการเป็น Data-driven Organization การลงทุนกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวโดนขาดกรอบการกำกับดูแลอาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยง และความสูญเสียได้ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงได้เห็นภาพรวมของกรอบการทำงาน และมาตรฐานในการจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในหรือภายนอกองค์กร ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

เนื้อหาการอบรม

- Data governance concepts
- Data governance program 
- Data governance business case 
- DG methodology 
- Asess, Vision, and business value 
- Governing framework design 
- Data governance artifacts and tools


ค่าอบรมท่านละ 7,500 บาท


ดูรายละเอียดได้ที่http://www.datalentteam.com/data_governance_2018

รายละเอียดหลักสูตรที่ผ่านมา: http://www.datalentteam.com

Tickets

No Tickets Available

16425746 106063656578076 6855968469487043639 n
Organize by
Datalent