“โอกาส” และ “ความท้าทาย” ของการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยฟินเทค

Event pop

Date: 27 กันยายน 2561

Time: 18.00 น. - 21.00 น.
Venue: HUBBA Silom


ในปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาพลิกโฉมวงการธุรกิจทั่วโลก ทำให้พฤติการใช้งานเปลี่ยนไปและทำธุรกิจทุกภาคส่วนจำเป็นต้องปรับตัว ซึ่งรวมไปถึงภาคธุรกิจด้านการเงินด้วย แต่ก็ยังมีผู้คนมากมายที่ไม่มีโอกาสในเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม

เราอาจเริ่มได้ยินคำว่า “Financial Inclusion”  นั่นคือ การที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานได้เพื่อช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางสังคม อาทิ เช่น การออมเงิน การขอสินเชื่อ การทำประกัน เป็นต้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย


โอกาสนี้ เราจะอยากชวนคุณไปพบกับ Meetup สุดพิเศษ ที่เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินมาพูดคุยถึง ‘โอกาส’ และ ‘ความท้าทาย’ ของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมกัน ในงานนี้ เราได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน จาก 4 สถานบันการเงิน ได้แก่
- คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

- คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Managing Director, Beacon Interface

- คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ CEO Credit OK

- คุณวิศิษฎ์ ยินดีสิริวงศ์ Country Manager Omise Thailand

และดำเนินการอภิปรายบนเวทีเสวนาโดยคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-founder Techsauce

งานนี้เหมาะกับ FinTech Startup และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเทคโนโลยีด้าน “Financial Inclusion” โดยรูปแบบงาน จะเป็น Panel Discussion และ Q&A


Agenda:

18.00 น. ลงทะเบียน

18.30 น. กล่าวต้อนรับโดย HUBBA

19.00 น. เริ่ม Panel Discussion

20.00 น. Q&A

20.45 น. Networking

หมายเหตุ: งานนี้เป็นงานฟรีและมีที่นั่งจำนวนจำกัด เราอาจจะไม่เปิดรับ walk-in ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งทางออนไลน์นะคะ

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

397533 437892106283397 233984954 n

HUBBA Coworking Space

HUBBA is the heart of the Thai tech startup community, a hub of like-minded startup founders, geeks, makers and designers, who are passionate about solving impossible challenges, collaborating, experimenting, failing, learning, succeeding and giving back. We exist for the sole PURPOSE of helping these great startup companies accomplish the impossible because we believe that HUBBA is a place for people who will change the world and put Thailand on the global startup map.

0999394164

Need Help?

Visit Help Center