Aaaad bico 01intermediate eventpop02

Digital Wealth Essential (Trade l Exchange l Security)

20 October 2018 07:00 - 22 November 2018 10:00

 Digital Wealth Essential
(Trade/Exchange/Security)

การเปิดกระเป๋าคริปโต!!
ทดลองและปฏิบัติการแลกเปลี่ยนจริง!!

การซื้อขายเหรียญ Bitcoin
มารู้จัการ Exchange

เทคนิคการเทรดเบื้องต้นถึงขั้นสูง!!
การเทรดด้วย robot & AI 
จิตวิทยาการเทรด เพื่อความเหนือชั้น

ลงทุนจากร้อยสู่ล้าน!!
ฉีดวัคซีนความรู้ ที่ต้องรู้


สาลินี ปันยารชุน ขยายงานด้านการศึกษาร่วมกับ อาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒน์โนกุล จัดตั้งสถาบันBico Academy รอบรับตลาดธุรกิจการเงินดิจิทัล  เพื่อเน้นการให้ความรู้เเก่นักธุรกิจเเละประชาชน ให้มีความเข้าใจเเละ ปลอดภัยในการเลือกลงทุน  ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเเละในตลาดสากล ซึ่งจากฐานข้อมูลในสากลมีผู้ที่เข้าใจในระดับ Professional มีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นของโลกเท่านั้น 

โดยอาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เป็นบุคลากรสำคัญของประเทศไทยที่คว้ารางวัลนานาชาติสาขาความปลอดภัยในธุรกิจการเงิน Security และฟินเทค รวมถึงได้ ใบรับรองเกียรติบัตรการันตีคริปโตเคอเรนซี่ expert จากองค์กรสากลเเละเป็นพีธีกรร่วม ญ  ออนไลน์ ผู้เชี่ยวขาญด้านการเงินเเละธุรกิจดิจิทัล

โดยมีหลักสูตร และแนวทางดังต่อไปนี้
-เปิดกระเป๋ษคริปโต
-รับเหรียญ BICO Coin
-ทดลองและปฏิบัติลงสนามจริงแลกเปลี่ยนจริง
-การเปิดบัญชี และการทำ KYCกับ Exchange เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน
-การโอนเงินเข้า Exchange
-การซื้อขายเหรียญ bitcoin ปฏิบัติจริง
-การเทรดเบื้องต้น
-ลงทุนจากร้อยสู่ล้าน
-การ cash out เงินออกจาก Exchange
-การเทรดด้วย robot & AI
-ฉีดวัคซีนความที่ต้องรู้
-จิตวิทยาการเทรดชั้นสูงของผู้ชนะ NLP Wining Trade
-เทคนิคการเทรดขั้นสูง จากปรมจารย์ด้านการเทรด

BICO Academy
สถาบันที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

ติดตาม BICO Academy
Line@: BICO ACADEMY
Youtube: BICO ACADEMY

ติดต่อสอบถาม
คุณเกด  089-811-1692
อ.สาลินี  090-228-7999


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Ad bico 01basic eventpop03

BICO ACADEMY

06 5052 9450