Digital Wealth Essential (Trade l Exchange l Security)

20 October 2018 07:00 - 22 November 2018 10:00
Aaaad bico 01intermediate eventpop02

 Digital Wealth Essential
(Trade/Exchange/Security)

การเปิดกระเป๋าคริปโต!!
ทดลองและปฏิบัติการแลกเปลี่ยนจริง!!

การซื้อขายเหรียญ Bitcoin
มารู้จัการ Exchange

เทคนิคการเทรดเบื้องต้นถึงขั้นสูง!!
การเทรดด้วย robot & AI 
จิตวิทยาการเทรด เพื่อความเหนือชั้น

ลงทุนจากร้อยสู่ล้าน!!
ฉีดวัคซีนความรู้ ที่ต้องรู้


สาลินี ปันยารชุน ขยายงานด้านการศึกษาร่วมกับ อาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒน์โนกุล จัดตั้งสถาบันBico Academy รอบรับตลาดธุรกิจการเงินดิจิทัล  เพื่อเน้นการให้ความรู้เเก่นักธุรกิจเเละประชาชน ให้มีความเข้าใจเเละ ปลอดภัยในการเลือกลงทุน  ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเเละในตลาดสากล ซึ่งจากฐานข้อมูลในสากลมีผู้ที่เข้าใจในระดับ Professional มีไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นของโลกเท่านั้น 

โดยอาจารย์ฝน นรินทร์ฤทธิ์ เป็นบุคลากรสำคัญของประเทศไทยที่คว้ารางวัลนานาชาติสาขาความปลอดภัยในธุรกิจการเงิน Security และฟินเทค รวมถึงได้ ใบรับรองเกียรติบัตรการันตีคริปโตเคอเรนซี่ expert จากองค์กรสากลเเละเป็นพีธีกรร่วม ญ  ออนไลน์ ผู้เชี่ยวขาญด้านการเงินเเละธุรกิจดิจิทัล

โดยมีหลักสูตร และแนวทางดังต่อไปนี้
-เปิดกระเป๋ษคริปโต
-รับเหรียญ BICO Coin
-ทดลองและปฏิบัติลงสนามจริงแลกเปลี่ยนจริง
-การเปิดบัญชี และการทำ KYCกับ Exchange เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน
-การโอนเงินเข้า Exchange
-การซื้อขายเหรียญ bitcoin ปฏิบัติจริง
-การเทรดเบื้องต้น
-ลงทุนจากร้อยสู่ล้าน
-การ cash out เงินออกจาก Exchange
-การเทรดด้วย robot & AI
-ฉีดวัคซีนความที่ต้องรู้
-จิตวิทยาการเทรดชั้นสูงของผู้ชนะ NLP Wining Trade
-เทคนิคการเทรดขั้นสูง จากปรมจารย์ด้านการเทรด

BICO Academy
สถาบันที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ

ติดตาม BICO Academy
Line@: BICO ACADEMY
Youtube: BICO ACADEMY

ติดต่อสอบถาม
คุณเกด  089-811-1692
อ.สาลินี  090-228-7999

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Ad bico 01basic eventpop03

BICO ACADEMY

06 5052 9450

Need Help?

Visit Help Center