Education

EP BENJAMARACHUTIT REUNION #2

Poster placeholder
EP BENJAMARACHUTIT REUNION #2

        ในปี 2557 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้ร่วมกันจัดงานคืนสู่เหย้า EP BM REUNION เป็นครั้งแรก 

หลังจากได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากอาจารย์และศิษย์ทุกรุ่น ในปีนี้ทางคณะศิษย์เก่าจึงได้มีแนวคิดในการจัดงานคืนสู่เหย้า EP BM REUNION ครั้งที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช ( ทุ่งท่าลาด ) เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกครั้ง


ประเภทบัตรราคาบัตรของที่ระลึกระยะเวลาในการซื้อบัตร
EARLY BIRD (100ใบ)450 บาทเสื้อ+กระเป๋า11 - 30 เมษา 2559
NORMAL+ (200ใบ)600 บาทเสื้อ+กระเป๋า11 - 30 เมษา 2559
NORMAL600 บาทเสื้อ11 เมษา - 14 กรกฎา 2559
AT DOOR (หน้างาน)700 บาทเสื้อ15 กรกฎา 2559


Size Chart ( ขนาดเสื้อ )Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
EP REUNION TEAM