Education

Jarb CTO - เคล็ดลับ CTO, สร้างให้โกด้วยไอเดียสุดจ๊าบ

Poster placeholder
Jarb CTO - เคล็ดลับ CTO, สร้างให้โกด้วยไอเดียสุดจ๊าบ

สัมมนาฟรี !! Series "Startup CTO" (Series นี้จะมีมาอีก 3-4 สัมมนานะครับ เน้นคุณภาพและฟรี !!)

ชื่องาน : “เคล็ดลับ CTO, สร้างให้โกด้วยไอเดียสุดจ๊าบ" - (Jarb CTO) โดย สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, Startup CTO และ LeanEntrepreneur.asia
(อย่าไปดูขื่องานมากนะครับ)

ที่มาของงาน :

ถ้าดูจากชื่อสัมมนาจะรู้ว่าผมชอบทำอะไรที่คนทั่วไปไม่ทำครับ ดังนั้น ผมจะสอน Concept ความรู้ Startup CTO + Design Thinking + Lean Startup โดยปรับหลักสูตรไอ้สองตัวหลังให้เข้ากับ Programmer โดยความร่วมมือกับ คุณแมน CEO จาก leanentrepreneur.asia ผู้นำเข้าหลักสูตร Lean Startup Machine หลักสูตรระดับโลกจาก New York เป็นเจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทย


Design Thinking คือ Concept กระ บวนการคิดสำหรับการออกแบบที่คำนึงถึงธรรมชาติของผู้ใช้ รูปแบบของธุรกิจ และเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และมี ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ช้ได้กับทุกงาน รวมทั้งงานของ Programmer เรานั่นเอง โดยผมเอามาปรับ Workshop ให้เฉพาะเจาะจงกับ Programmer มากยิ่งขึ้น


หลักสูตร Lean Startup โดยคุณแมน - สำหรับธุรกิจไซส์เล็ก เหตุผล 95% ที่ทำให้ธุรกิจไม่รอดในระยะแรก คือการหาลูกค้าไม่ได้ เพราะสินค้า/บริการ ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดมากพอ เพราะเราเสีย focus ที่สำคัญที่สุดในธุรกิจ นั่นก็คือ “ตลาด” นั่นเอง
วิธีการคิดแบบนี้ คุณแมนมีสอนใน Lean Startup Machine ซึ่งเป็น workshop 3 วันที่สนุก สุดมันส์ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจในมุมมองของลูกค้าผ่านการลงมือทำ จริง โดยคุณแมนได้ย่อ 3 วันที่คุณจะได้รู้ มาใส่ไว้ใน 3 ชั่วโมงแล้ว


แนะนำ Course

- ความรู้ทั้งหมดในเบื้องต้นสำหรับการประสบความสำเร็จในการเป็น Programmer แบบระยะสั้น
- พบกับ 4 แกนหลักเพื่อเป็นมากเกินกว่า Programmer (Technical, Product Thinking, Entrepreneurship, Self& Company Improvement)
- Workshop Design Thinking for Programmer by Oak
- Lean Startup Concept for Programmer
- Workshop แบบย่อ Lean Startup


ราคา : Free ล้วนๆ


วิทยากร

คุณกฤษฎา เฉลิมสุข (โอ๊ค) - Cofounder/ Vice President สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย,  เจ้าของกิจการ Software House 3 แห่ง, CTO บริษัท Startup 6 แห่ง

คุณชวยศ ป้อมคำ (แมน) - CEO Lean Entrepreneur - ผู้นำเข้าหลักสูตร Lean Startup Machine หลักสูตร Workshop 3 วันยอดนิยมจาก New york


วันที่จัดงาน : เสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559 นี้ 8.30 - 17.00


กำหนดการของงาน

8.30-9.00 - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.00-9.15 - พิธีกรแจ้งกำหนดการงาน

9.15-9.30 - กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) (พี่ต่อ เฉลิมพล ตู้จินดา)

9.30-10.45 - คุณโอ๊ค (กฤษฎา เฉลิมสุข) - Pre-Introduction to Startup CTO

10.45-11.00 - พัก Break

11.00-12.15 - Workshop Design Thinking for Programmer


12.15-13.30 - พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.00 - คุณแมน (ชวยศ ป้อมคำ) - Lean Startup for Programmer

14.00 -14:30 - Grouping + Sample

14.30-15.00 - พัก Break + First experiment set up

15.00-16.15 - Workshop Lean Startup

16.15-16.30 - Q&A กับวิทยากร > Questionnaire

16.30-16.50 - Promote FB + LSM Present

16.50-17.00 - Close Seminar


ผู้จัดงาน - Software Park , สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, Lean Entrepreneur, Startup CTO

สถานที่ : Software Park แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 ห้อง Auditorium

ที่จอดรถ สามารถจอดได้เลยที่อาคาร Software Park ชั้น 5A-9B

Facebook Lean Entrepreneur : https://www.facebook.com/leanentrepreneur.asia/

Facebook Startup CTO : https://www.facebook.com/startupcto/

Website : thaiprogrammer.org
Facebook Group : fb.com/groups/ThaiPGAssociateSociety
Facebook Fan page : facebook.com/ThaiProgrammerSociety




Tickets

No Tickets Available

Fd0b8e487d15907f8f7b10efe29ffefba9477e62
Organized by
Thai Programmer Association