Software Architect MeetUp#2

Software Architect Meetup เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มคนนึงเริ่มเห็นว่าเมืองไทยในขณะที่ Developer Community กำลังเติบโตขึ้นมาก แต่หัวข้อจำนวนมากใน Meetup ต่างๆ มักจะเป็นหัวข้อที่เน้นไปที่การใช้เครื่องมือเฉพาะทาง ภาษาเฉพาะทาง

เราอยากเห็นเมืองไทยมีการพูดถึงพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ และหัวข้อการเขียนโปรแกรมเชิงลึกมากขึ้น เพราะเราพบจากประสบการณ์ว่า ถ้าพื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ดี เครื่องมือก็จะเป็นแค่กระบวนท่า และการเข้าใจหัวข้อการออกแบบ Software Architecture เป็นสิ่งสำคัญสิ่งนึงของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการจะก้าวข้ามขั้นและพัฒนาตัวเอง


Topic #1 Panel Discussion, "What is Software Architecture"
Theory, Vision, Implementation for Software Architecture

หัวข้อนี้เราจะทำ Panel Discussion กัน เพื่อตามมาความหมายของ Software Architecture ทั้งในมุมทฤษฎี, วิสัยทัศน์ และการปรับประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กร ผ่านมุมมองของบุคคลต่างๆ ที่ทำงานในอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ของไทย เพื่อเจาะลึกแง่มุมต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของซอร์ฟแวร์กับสถาปัตยกรรมซอร์แวร์, ความรวดเร็วในการพัฒนา กับสถาปัตยกรรรมซอร์ฟแวร์ หรือประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ร่วมทำ Panel Discussion ได้แก่ Chakrit LikitkhajornPassapong Champillon Thaithatgoon และผู้ร่วมสนทนาอื่นๆอีกมากมาย


Topic #2 (รอการ confirm)

Guest Speaker ผู้เขียน Load-Balance เอง เนื่องจากไม่มีงบประมาณพอ

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Img 20160109 180509 %281%29

Chanrsilp Chinprasert

+66922514661

Need Help?

Visit Help Center