Software Architect MeetUp#2

Software Architect Meetup เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มคนนึงเริ่มเห็นว่าเมืองไทยในขณะที่ Developer Community กำลังเติบโตขึ้นมาก แต่หัวข้อจำนวนมากใน Meetup ต่างๆ มักจะเป็นหัวข้อที่เน้นไปที่การใช้เครื่องมือเฉพาะทาง ภาษาเฉพาะทาง

เราอยากเห็นเมืองไทยมีการพูดถึงพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ และหัวข้อการเขียนโปรแกรมเชิงลึกมากขึ้น เพราะเราพบจากประสบการณ์ว่า ถ้าพื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ดี เครื่องมือก็จะเป็นแค่กระบวนท่า และการเข้าใจหัวข้อการออกแบบ Software Architecture เป็นสิ่งสำคัญสิ่งนึงของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการจะก้าวข้ามขั้นและพัฒนาตัวเอง


Topic #1 Panel Discussion, "What is Software Architecture"
Theory, Vision, Implementation for Software Architecture

หัวข้อนี้เราจะทำ Panel Discussion กัน เพื่อตามมาความหมายของ Software Architecture ทั้งในมุมทฤษฎี, วิสัยทัศน์ และการปรับประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กร ผ่านมุมมองของบุคคลต่างๆ ที่ทำงานในอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ของไทย เพื่อเจาะลึกแง่มุมต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของซอร์ฟแวร์กับสถาปัตยกรรมซอร์แวร์, ความรวดเร็วในการพัฒนา กับสถาปัตยกรรรมซอร์ฟแวร์ หรือประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ร่วมทำ Panel Discussion ได้แก่ Chakrit LikitkhajornPassapong Champillon Thaithatgoon และผู้ร่วมสนทนาอื่นๆอีกมากมาย


Topic #2 (รอการ confirm)

Guest Speaker ผู้เขียน Load-Balance เอง เนื่องจากไม่มีงบประมาณพอ

View Tickets
Date
28 Nov 2018 18:30 - 18 Nov 2018 21:00
Add to Calendar
Location
AIS Design Centre (AIS D.C.), Sukhumvit Road, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Img 20160109 180509 %281%29
Chanrsilp Chinprasert

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Img 20160109 180509 %281%29

Chanrsilp Chinprasert

Having trouble purchasing ticket? View Help Center