Ai

PRACTICAL AI DEVELOPMENT BOOTCAMP

กลับมาอีกครั้งสำหรับ COURSE PRACTICAL AI DEVELOPMENT  

หลังจากที่จบ คอร์สแรกไปเรียบร้อย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนต้องเปิดคอร์สเพิ่มโดย สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ Lean Upskill จึงร่วมกันเปิดคอร์ส PRACTICAL AI DEVELOPMENT (จบมาทำงานได้จริง)  ขึ้นอีกครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านที่พลาดเรียนในคอร์สแรก 

PRACTICAL AI DEVELOPMENT BOOTCAMP   (จบมาทำงานได้จริง)

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คือศาสตร์หนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่พยายาม จะตอบคำถาม “เราสามารถพัฒนาเครื่องจักร ให้มีความฉลาดเหมือนมนุษย์ได้หรือไม่ ? ” เพื่อที่จะตอบ คำถามนี้ เราคงต้องถามต่อว่า “งั้น อะไรคือความฉลาดของมนุษย์ ?” แน่นอนว่าความฉลาดของมนุษย์อาจสามารถนิยามได้ในหลายๆแง่มุมเช่นกระบวนการเรียนรู้ (Learning) กระบวนการวิเคราะห์เหตุผล (reasoning) 


เรียนคอร์สนี้

- จบมาทำงานจริงได้เลย

- สมาคมฯ จะช่วยหางานสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน

- การบ้านเยอะ ต้องขยัน ต้องส่งให้ครบ (ไม่งั้นจะไม่ได้ประกาศนียบัตร)

- ห้ามขาดเกิน 2 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (ไม่งั้นจะไม่ได้ประกาศนียบัตร)

- เนื่องจากเป็น Course Free ที่มีคนต้องการลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ขอให้มีความรับผิดชอบและตั้งใจเรียนจนจบ ใครที่ไม่ได้ประกาศนียบัตร จะโดน Black List และไม่ให้เข้าร่วมงานจากสมาคมฯ ในอนาคตแบบไม่มีข้อยกเว้น

- Course และเนื้อหาทั้งหมด จะถูกนำมาเผยแพร่บนระบบ Course Online ของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ฟรี ในอนาคต หลังจาก Course จบไม่เกิน 1เดือน ใครชอบกิจกรรมเราก็สนับสนุนเยอะๆ นะครับ สมาคมเราจะทำให้เนื้อหาทุกงานเป็น Course free ให้มากที่สุดครับ

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ 

จะช่วยเปิดมุมมองพัฒนาการของเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AI ให้แก่ผู้เรียนในหลายๆแง่มุม พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนา AI เพื่อใช้งานจริง

ถ้าเราสังเกตในคำว่า 'artificial intelligence' จะมีคำว่า 'intelligence' ซ่อนอยู่ เพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะเข้าใจในวิชา AI ได้ดี เราต้องมองเข้าไปว่า จริงๆแล้ว 'ความฉลาด (intelligence) ควรจะถูกนิยามว่าอย่างไร' ถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเราเอง เราอาจจะพบว่า "ความฉลาดของมนุษย์ น่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ (1) เรามีทักษะด้านการเรียนรู้ (learning) และ (2) เรามีทักษะด้านการวิเคราะห์ (reasoning)" คอร์สนี้ผมจะค่อยๆพาให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมองของ AI ใน 2 ด้านนี้


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

1. สำหรับคนที่ชอบคณิตศาสตร์ คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นและเข้าใจในเจตนารมย์ (intuition) ของ framework ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ว่า framework แต่ละชิ้น ถูกพัฒนาเพราะอะไร และถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร

2. สำหรับคนที่ชอบเขียนโปรแกรม คอร์สนี้จะช่วยเพิ่มสกิลที่เกี่ยวกับการเลือกใช้อัลกอริทึ่มที่เหมาะสม และเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบที่ดี

3. สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป คอร์สนี้จะช่วยเพิ่มสกิลพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดศึกษาต่อด้วยตัวเอง (self learning) ครับ


ระยะเวลาเรียน : 72 ชั่วโมง (12 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง)

โครงสร้างหลักสูตร

สัปดาห์วันที่เรียนเนื้อหาที่เรียน
1อาทิตย์ที่ 3 ก.พ.62
เวลา 9:30-16:30น.

- Overview of artificial intelligence

- [Lab] Basics in Python programming

2อาทิตย์ที่ 10 ก.พ.62
เวลา9:30-16:30 น.

- [Lab] Basics in TensorFlow and TensorBoard

- What is machine learning?

- Linear regression with one variable

3อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62
เวลา9:30-16:30 น.

- [Lab] Linear regression with one variable

- Linear regression with multiple variables

- Feature scaling

4อาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62
เวลา9:30-16:30 น.

- Logistic regression

- [Lab] logistic regression

5เสาร์ที่ 9 มี.ค. 62
เวลา9:30-16:30 น.

- Regularization

- [Lab] Regularization

6อาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62
เวลา9:30-16:30 น.

- Neural network (Part 1: forward propagation)

- [Lab] Neural network (Part 1: forward propagation)

7เสาร์ที่ 16 มี.ค. 62
เวลา9:30-16:30 น.

- Neural network (Part 2: backpropagation)

- [Lab] Neural network (Part 2: backpropagation)

8อาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.

- Learning theory

- [Lab] Project work

9เสาร์ที่ 23 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.

- Support vector machines

- [Lab] Support vector machines


10อาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.

- Unsupervised learning

- Dimensionality reduction

- [Lab] How to manage experiments in TensorFlow

11

เสาร์ที่ 30 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.


- Convolutional neural network

- [Lab] Convolutional neural network

12อาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.

- Logical inference and knowledge representation

- Advanced topics in AI reasoning

สถานที่เรียน BB Comeeting Space, สีลม, บางรัก, Bangkok, Thailand ห้องประชุม A1-A2 ชั้น 5 เบอร์โทรสถานที่ 064-935-0774 , 098-553-5640

** สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมา 

 - Python 3.6 และ Pycharm IDE (หรือ Editor อะไรก็ได้ที่ถนัด)

ประวัติผู้สอน

ดร.ธีรเดช สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขา Information Science (Computational Logic) จากสถาบัน Japan Advanced Institute of Science and Technology ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ และสนใจงานวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์สู่การประยุกต์ใช้อัลกอริทึ่มทางปัญญาประดิษฐ์


ดร.ธีรเดช ราชรักษ์


การชำระเงิน


Sponsor  จ่ายเต็มทันที จำนวน 12,000 บาท

จ่ายแบบผ่อน โดยดูตามตารางด้านล่าง  (ต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯก่อน เป็นราคา 500 บาท หรือถ้าเป็นสมาชิกสมาคมอยู่แล้วให้ส่ง email มาที่ leanupskill@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อให้ได้ coupon ในการสมัคร)

- ถ้าต้องการให้เราติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทท่าน เพื่อขอสนับสนุนการอบรม สามารถส่งรายละเอียดการติดต่อ (email, เบอร์โทร, ชื่อ ของ ฝ่ายบุคคล) มาที่ leanupskill@gmail.com

จำนวนเดือนที่ผ่อนราคาผ่อนต่อเดือนหมายเหตุ
101,200สำหรับบุคคลทั่วไป
20600สำหรับนักเรียน / นักศึกษา

- ถ้าต้องการให้เราติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทท่าน เพื่อขอสนับสนุนการอบรม สามารถส่งรายละเอียดการติดต่อ (email, เบอร์โทร, ชื่อ ของ ฝ่ายบุคคล) มาที่ leanupskill@gmail.comเรียนจบ รับประกาศนียบัตรจากสมาคมโปรแกรมเมอร์ 


About LEAN UpSkill

    Lean UpSkill มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนไทยทุกระดับ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทุกคลาสของ Lean Upskill ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเปลี่ยนสายงานการทำงาน ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วผู้เข้าร่วมต้องทำงานได้จริง


จบมาได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย


**** ติดตามรับข่าวสารจาก Course เราได้ที่ Line Square : https://line.me/ti/g2/PJFLA4PFT5

View Tickets
Date
03 Feb 2019 09:00 - 31 Mar 2019 12:00
Add to Calendar
Location
BB Comeeting Space, สีลม, บางรัก, Bangkok, Thailand

Organized by

Contest   programmer logo   eventpop
Thai Programmer Association

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Contest   programmer logo   eventpop

Thai Programmer Association

Call

097-0164920

Line

@thaiprogrammer

E-mail

contact@thaiprogrammer.org

Having trouble purchasing ticket? View Help Center