Education

Connect 2016 เชื่อมธุรกิจพิชิตเครื่องมือดิจิตอล ณ ขอนแก่น

Fe87f74151b2640815ed32aa842eac95dd6db560
Connect 2016 เชื่อมธุรกิจพิชิตเครื่องมือดิจิตอล ณ ขอนแก่น

Connect 2016 เชื่อมธุรกิจพิชิตเครื่องมือดิจิตอล ณ ขอนแก่น


ในยุคที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต เราอาจคุ้นเคยกับ Social media และ Chat แต่ยังมีเครื่องมือดิจิตอลที่จะทำให้การทำธุรกิจของเราง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกหลายอย่าง ในงานครั้งนี้ เราจะได้พบนวัตกรรมแบบไทยๆ กับซอฟต์แวร์ที่ทำโดยคนไทย เพื่อคนไทยแท้ๆ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อแข่งขันและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- เข้าใจ Mindset การทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
- เข้าใจกระบวนการซื้อขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนซ้ำซ้อนต่างๆ
- เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าสมัยใหม่ รู้จักวิธีการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าขาประจำ
- เข้าใจช่องทางการเสนองานบริการในรูปแบบใหม่

พบกับ Speaker ที่จะมาให้ความรู้แบบเน้นๆเนื้อๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Speaker
งานนี้นักธุรกิจที่อยากเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไม่ควรพลาดดดดดดดดดดด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!! ฟรี

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:30
JUMP Space ชั้น 1 Msociety fitness ในโครงการเมทโทรคอนโด ใกล้สี่แยกเซ็นทรัลขอนแก่น


กำหนดการ : วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

12:30 - 13:00      ลงทะเบียน

13:00 - 13:10      ธนาคารธนชาติในหัวข้อ สานฝันธุรกิจ SMEs”

13:10 - 13:40      คุณ ทีปกร ศิริวรรณ จาก CSI ในหัวข้อ "ฉลาดใช้เงินทำการตลาดเเบบ SMEs"

13:40 – 14.10     คุณ คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์จาก 9 Net ในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ซื้อขายด้วย POS สาหรับ SMEs”

14:10 - 14:40      ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ จาก Budnow ในหัวข้อ การรักษาลูกค้าในแบบฉบับ SMEs”

14:40 - 15:00      Break

15:00 - 15:30      คุณณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ จาก Semantic Touch ในหัวข้อ

             "ขายออนไลน์ ยังไงให้ได้จับเงินล้าน"

15:30 - 16:00      คุณ รัชวุฒิ พิชยาพันธ์ จาก FIXZY ในห้วข้อ "เพิ่มช่องทางขายงานบริการ

 ด้วย On demand service Platform"


Tickets

No Tickets Available

756298c11e55f70011fa57e394c6c47d68bb3f2d
Organized by
JUMP Space