Cover facebook copy

Workshop: Jump into DevOps World รุ่น 2

Workshop: Jump into DevOps World

Jump into DevOps World เป็น workshop ท่ีออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ Developer, Programmer, Project Manager, Tester ที่ต้องการเรียนรู้ การทำงานแบบ DevOps อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการ setup Docker เรื่อยไปจนถึง การ setup Automate CI/CD Pipeline, Automate System Monitoring และ API gateway สำหรับ workflow การ deploy และ monitor ใน Production environment เป็นของตัวเอง โดย คอร์สนี้จะเน้นให้ปฏิบัติจริงใน 4 Technology องค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำ DevOps

 • Docker
 • Rancher (Opensource Container Management Platform)
 • CircleCI เพื่อทำระบบ CI/CD (Continuous Integration) เพื่อ deploy งานขึ้นสู่ production โดยอัตโนมัติ
 • ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) เพื่อทำระบบ Logging, Monitoring และ Notification ถึงผู้ดูแลระบบเมื่อ server เกิดปัญหา

** โดยจะแชร์เคสจริงที่มือใหม่มักจะพลาดในการ setup **

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะกับ Programmer, Project manager และ Tester ที่สนใจศึกษาการทำงานของ DevOps เพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่ขบวนการของ DevOps เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากในเวิร์คช็อปไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเอง **ไม่เหมาะกับ DevOps Engineer หรือ Infrastructure Architect ที่มีความเชี่ยวชาญสูงอยู่แล้ว**

Workshop Outline:

Day 1 : 2,000 บาท* (จากราคาปกติ 4,000 บาท)
*All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

09.30 - 10.00Registration 
10.30 - 12.00Morning Session
- What is CI/CD?
- Basic linux command - Docker
- Docker file

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 Afternoon Session
- Docker-compose
- Docker Registry
- Workshop docker
15.00 - 15.15 : Break
- Best practices for docker

Bonus:
- setup your own docker registry - Nginx
- Reverse proxy with nginx
17.30 - 18.00: Q&A 

2nd Day – 3rd Day : 6,500 บาท*(จากราคาปกติ 9,000 บาท)
*All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

 • Introduction to Rancher
 • Setup your Rancher server with high availability
 • Setup your MySql cluster for high availability (MariaDB Galera Cluster)

Course Outline (day 2-3) :
09.30 - 10.00Registration 
10.30 - 12.00Morning Session
- Design your worker servers
- Auto Create new server with rancher VS Create your server by yourself
- Get started with rancher and workshop
- Load balancer with haproxy
- Hello CircleCI
- CircleCI config
- Best practices for fast deploy
- Workshop CircleCI
- Setup Elasticsearch with high availability
- introduction to Kibana
- introduction to Logstash
- Get started with Logstash
- Handle bottleneck for Logstash
15.00 - 15.15 : Break
- Setup Redis with high availability
- Monitor application performance
- Centralized Logging
- API Gateway with KONG

Bonus:
- Best practices for Rancher
- Sonarqube

17.30 - 18.00: Q&A 

วิทยากร:
อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • After 5 Logistics 
  ตำแหน่ง: CTO 
 • AiPEN Studio
  ตำแหน่ง: CEO
 • Thai Programmers Association
  ตำแหน่ง: Vice President
 • Workshop: Jump into DevOps Worlds รุ่น 1
  จัดโดย 3Digits Academy และ 3DS Interactive

Payment:

 • 1 Day:       2,000 บาท*  (จากราคาปกติ 4,000 บาท)** 
 • 2-3 Days:   6,500 บาท*  (จากราคาปกติ 9,000 บาท)**

*All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

สถานที่: 

📍3Digits Academy สาขา BTS กรุงธนบุรี (3DS INTERACTIVEซ. สาทรเมนชั่น ข้างเสนาเฟส แผนที่ goo.gl/maps/qhbvmX9pX7B2 ห้องสอนใหญ่ 301 (ชั้น 3) 

การเดินทาง:

1. รถไฟฟ้า+เดิน: ลงรถไฟฟ้าสถานี BTS กรุงธนบุรี (ทางออก 4) แล้วเดินย้อนกลับมา 5 นาที
จะผ่านโค้งขวาเดินอีก 5 นาที ก่อนถึงเสนาเฟสให้ข้ามถนน แล้วเข้าในซอยสาธรแมนชั่น 1 เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

2. รถไฟฟ้า+มอเตอร์ไซค์วิน: ลงรถไฟฟ้าที่สถานี BTS กรุงธนบุรี ออกทางออก 2 หน้าอาคารไทยศรี เรียกมอเตอร์ไซค์วินหน้า 7/11 บอกว่าไป ซอยสาธรแมนชั่น 1 ข้างเสนาเฟส เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

3. รถยนต์:  ไม่แนะนำให้เอารถยนต์มา เนื่องจากหน้าบริษัทไม่มีที่จอดรถ แต่ถ้านำรถยนต์มาสามารถจอดได้ที่ห้างเสนาเฟส ซึ่งบริษัท ไม่รับประกันว่าจะมีที่จอดว่าง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าจอดรถเอง โดยจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท *ในกรณีที่ซื้อสินค้า บริการภายในศูนย์ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีประทับตรา SENA fest ณ จุด E-Stamp 4 ชั่วโมงแรก คิดค่าบริการ 20 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

REMARK:

 • *No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
 • **ท่านที่ออกใบเสร็จนามบริษัทและต้องการใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเบิกกับทางบริษัทท่าน จะต้องแจ้งความจำนงโดยระบุใส่เครื่องหมาย  หน้าช่อง 'หัก ณ ที่จ่าย' ในระบบ Event Pop 
  • Has Withholding TAX (ประสงค์หักภาษี ณ ที่จ่าย)
  • I would like a TAX Invoice or Receipt (ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ)
 • หากท่านไม่ได้แจ้งความจำนงในระบบ Event Pop ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเอกสารย้อนหลัง โดยรับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายนี้ในวันเรียนเท่านั้น

การขอใบเสนอราคาในนามนิติบุคคล:

กรุณาส่งคำขอได้ที่  anyanee@3dsinteractive.com หรือ  061-654-9982 (กิฟท์) หากซื้อในนามบุคคลทั่วไป ต้องทำคำร้องผ่านระบบ Event Pop เท่านั้น

Follow us:

#docker #developer #dev #devops

View Tickets
Date
01 Feb 2019 10:00 - 03 Feb 2019 18:00
Add to Calendar
Location
3Digits Academy, Thanon Krung Thon Buri, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

3digits logo
3DS Interactive Co.,Ltd.
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

2nd Day & 3rd Day

Day 2 – 3: เวิร์คช็อป 2 วันสำหรับหัวข้อดังนี้
- Introduction to Rancher
- Setup your Rancher server with high availability
- Setup your MySql cluster for high availability (MariaDB Galera Cluster)

฿6,500.00
1-2-3 FEB (3 Days (Docker, Rancher, CircleCI, ELK)
฿8,500.00

*All Prices exclude VAT


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
3digits logo

3DS Interactive Co.,Ltd.

Call

0616549982

Facebook

facebook.com/3DigitsAcademy

E-mail

Anyanee@3dsinteractive.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center