Education

Brand Experience with Service Design Thinking #4

B1c9e8e3418131444f2d9b068b2293f7e8ead53e
Brand Experience with Service Design Thinking #4

Brand Experience with Service Design Thinking #4

     คอร์สเต็มตัวสำหรับการพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า จะช่วยแก้ปัญหาและสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้อย่างไร...พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม การศึกษาความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจสินค้าและบริการหรือองค์กรต่างๆ หนึ่งในกระบวนการคิดของ Service Design เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจโดยมีผู้งานใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-centred design) ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

     ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ หรือธุรกิจเดิมที่มีการขยายปรับตัว หลากหลายธุรกิจได้นำพื้นฐานแนวความคิดของ Service Design และการสร้าง Brand Experience มาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การแก้ปัญหาและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค นำมาเชื่อมโยงกับการออกแบบการสร้างประสบการณ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะส่งต่อคุณค่าของแบรนด์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค

    มาทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆ ของ Service design ที่จะเป็นตัวช่วยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในกระบวนการออกแบบตามขั้นตอน ทั้งหมดนี้จะถูกนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจผ่านการทำเวิร์คชอป จุดประกายไอเดียการต่อยอด หรือสร้างธุรกิจใหม่ของคุณผ่านกระบวนการคิดแบบ Service Design และการสร้าง Brand Experience

รายละเอียดของคอร์ส

วันที่ : เสาร์-อาทิตย์ 30-31 มีนาคม 2562

เวลา : 10.00 น. - 16.00 น.

สถานที่ : HUBBA-TO (ชั้น 3 Habito Mall อ่อนนุช 1/1)

ราคา : 5,500 บาท

สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้

- Brand & Customer Experiences การสร้างประสบการณ์จากแบรนด์ สู่การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับผู้บริโภค

- From product to service เปลี่ยนรูปแบบจากการขายสินค้ารูปแบบเดิม สู่การมอบประสบการณ์ผ่านการสร้างธุรกิจการบริการรูปแบบใหม่

- เข้าใจกระบวนการคิด และที่มาของ Service design

- Human-centred design การออกแบบโดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

- Service design tools การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในกระบวนการออกแบบต่อไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจ หรือนักการตลาด ที่ต้องการศึกษาการออกแบบ Service Design Thinking เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่บนพื้นฐานความ เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ

Course Outline

Day 1 : Sat, 30th Mar 2019

9:30 - 10:00    Register

10:00 – 11:45  Lecture

                    - Human

                    - centered design

                    - Service design tools

                    - From product to service

                    - Brand & Customer Experiences

11:45 – 12:00  Intro mini workshop

12:00 - 13:00   Lunch break

12:00 - 13:00   Mini workshop Part 1 :

                    - How to use “Service Design Tools”

                    - Create individual Persona, Customer journey

14:30 - 14:45   Coffee break

14:45 - 15:30   Mini workshop Part 2 :

                    - Consider information and try to criticize problem by using service design tools

                    - Business Model Canvas

15:30 - 16:00   Presentation, Q&A

Day 2 : Sun, 31st Mar 2019

9:30 - 10:00   Register

10:00 - 10:30  Ice breaking activity + แบ่งกลุ่ม Introduce workshop topic

10:30 - 12:00  Workshop Part 1 :

                     - Research / Problem Analysis by using service design tools

12:00 - 13:00 Lunch break

13:00 - 14:30 Workshop Part 2 :

                    - Create a solution by using service design tools

14:30 - 14:45 Coffee break

14:45 - 15:45 Workshop Part 3 :

                    - Create a model for prototyping

15:45 - 16:30 Final Presentation Q&A


Instructor Profile

กรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร (อ่าย)

Education

- Scholarships Master of Science in Product Service System Design (PSSD) at Politecnico di Milano, Milan, Italy

- Bachelor of Interior Architecture at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand

- (2009) Attended AFS exchange student program in Italy

- Attended service design workshop “Global Service Jam” and “Autogrill Workshop” in Milan, Italy

Seminar & Workshop

- (2018) วิทยากรรับเชิญ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ (พระราม3) แผนก Innovation Culture หัวข้อ “Brand Experience with Service Design Thinking”

- (2017-2018) วิทยากรรับเชิญ และ Workshop ให้กับ HUBBA ACADEMY, Bangkok, Thailand หัวข้อ “Brand Experience with Service Design Thinking”

- (2017) วิทยากรรับเชิญ และ Workshop ให้กับ AP ACADEMY, Bangkok, Thailand หัวข้อ “Brand Experience with Service Design Thinking”

- (2018) จัด Workshop ให้กับแบรนด์ในเครือ 137 Pillars Hotel & Resort เพื่อปรับ Brand Strategy และขยายสาขาของธุรกิจร้านอาหาร

- (2015-2016) วิทยากรรับเชิญ หัวข้อ “Brand Experience and Retail Identity Design” คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Others

• Founder of Korra Co., Ltd. (Brand Design Agency) providing design service and solving business problems with creative design and digital solutions; Brand Identity Development, Corporate Identity Design, Brand Communication and Brand Experience Design. >> Website: www.korra.co.th

• ปัจจุบันเป็น Managing Director ให้กับ Korra Co., Ltd. และเป็นที่ปรึกษาเรื่อง Brand Design Identity, Retail Identity Design ให้กับบริษัทที่ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ และแบรนด์สินค้าชั้นนําของเมืองไทย

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ตั๊ก & โส่ย (ทีมผู้จัดงาน)

099-939-4164 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)

academy@hubbathailand.com

- จูน (ฝ่ายบัญชี)

(เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)

accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี


Tickets

No Tickets Available

Cfee23ea4416c6f594f1ab236fd18b0a09781c81
Organized by
HUBBA Coworking Space