Education

สัมมนา "หล่อ สวย และรวยมาก" รุ่นที่ 6

A5844f0a9dfbc303808054b59d8d76d8b2542c8a
สัมมนา "หล่อ สวย และรวยมาก" รุ่นที่ 6
สัมมนา "หล่อ สวย และรวยมาก" รุ่นที่ 7

สัมมนาเพื่อสร้างพื้นฐานการลงทุน - สร้าง Mindset เศรษฐี - เพื่อให้คุณ "รวยอย่างมั่นคงและยั่งยืน"

แชร์ประสบการณ์จริง!!  ที่ออมและลงทุนจนสร้างเงิน 1,000,000 บาทแรก ได้ในเวลาไม่ถึง 3 ปี

ลงทุนให้ตัวเอง เพียง 3,300 บาท เพื่อเงิน 1,000,000 ที่รอคุณอยู่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 " อยากรวย แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ?"
"ไม่เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆ จะสร้างเงินล้านได้ด้วยตัวเอง"
"มีเงินเก็บนะ แต่มันไม่ค่อยงอกเลย ไม่รู้จะเอาไปลงทุนที่ไหนดี ?"
 "ก็อยากรวยนะ แต่มันไม่มีแรงกระตุ้น ก็เลยไม่ลงมือทำสักที"
"รู้ว่าควรมีเงินก้อนเพื่อวัยเกษียณ แต่ไม่แน่ใจว่าต้องมีเท่าไหร่ ต้องทำยังไง ?"

ถ้าคุณมีปัญหาเหล่านีี้ - นี่คือสัมมนาที่จะตอบคำถามให้คุณ !!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

คุณจะได้อะไรจากการเข้าร่วมหลักสูตรหล่อ สวย และรวยมาก 

1. รู้และเข้าใจสุขภาพการเงินของตัวเองในปัจจุบัน
2. มีพื้นฐานการออมและการลงทุนเพื่อการรวยอย่างมั่นคง ปลอดภัย และ ยั่งยืน
3. รู้แผนที่สู่เงินล้านที่ทำได้ภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี
4. เกิดความมั่นใจในการเริ่มต้นลงมือทำด้วยวิธีการและขั้นตอนที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว
5. มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ของการมีเงินหลายล้านบาทของตัวเอง
6. ได้รับคำปรึกษาแนวทางในการออมและลงทุนที่ออกแบบสำหรับตัวเองและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
7. มีแผนการลงมือทำ (Action Plan) ของตัวเองชัดเจนในการสร้างเงินล้าน

พิเศษ!  ทุกคนจะได้แผนที่เส้นทางสู่เป้าหมายเงินล้านของตัวเอง ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณเท่านั้น

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ความประทับใจจากผู้ที่เคยผ่านสัมมนา "หล่อ สวย และรวยมาก

เหมือนเป็นการเรียนลัดที่ทำให้เข้าใจหลักการออมและลงทุนอย่างฉลาดขึ้น พร้อมยังมีข้อมูลให้ ช่วยย่นระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง 

 - คุณสรัลพัส กิ่งแก้ว / Head of Operation & HR

- - -

"คาดหวังจากสัมมนานี้ ว่าจะได้รับความรู้หรือช่องทางใหม่ๆ ในเรื่องการลงทุน เพื่อเตรียมเงินไว้เมื่อถึงตอนเกษียณ ซึ่งวิทยากร ทั้ง 2 ท่านสามารถอธิบาย แชร์ประสบการณ์และเพิ่มความรู้ให้กับผมได้เป็นอย่างมาก เช่น ความเสี่ยงของตัวเองอยู่ในระดับไหน ควรลงทุนหรือเก็บออมอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ ฯลฯ

แต่นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแง่ของทฤษฎีหรือวิธีการ (How to) ต่างๆ แล้ว - สิ่งสําคัญที่ผมได้รับจากการเข้าอบรมกับวิทยากรทั้ง 2 นั่นคือการได้ Inspiration ที่จะนําพาตัวเองไปสู่ความรวยต่างหาก เพราะการเก็บเงินไม่ใช่คนทั่วไปจะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งสําคัญ แต่เพราะไม่เห็นความสําคัญ ไม่มี Inspiration จึงทําให้ไม่ได้เริ่ม หรือไม่ได้ทําต่อเนื่อง 

หลักสูตรนี้
ทําให้ผมค้นพบ Inspiration ของตัวเอง ซึ่งจะทําให้ผมเป็นคนที่ หล่อ สวย และรวยมาก

- สุทธิพันธ์ุ พิมลแสงสุริยา / เจ้าของกิจการ และ Freelance ด้าน Coaching & Consulting 

- - -

ได้ความรู้ในการจัดการเงิน Step by step  เรารู้เลยว่าแม้เป็นพนักงานเงินเดือน ออมเงินเดือนละไม่มากมาย แค่ 10-30% ก็สามารถมีเงินเก็บ 10-100 ล้านบาทได้เลย

แค่เราต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงิน การออมเงิน การบริหารรายรับ-รายจ่าย รู้จักชนิดของกองทุนต่างๆ  เรื่องการมี Safety Buffer

มั่นใจเลยว่านับจากนี้ถึงเวลาที่เราเกษียณเราจะมีเงินเก็บ
มีเงินใช้อย่างสบายๆ เลยตอนเกษียณอายุ  
- ศรัญวิชญ์ อัครทวีวัฒนาธร  Senior Consultant


- - -

เปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับการเงินและตัวเลขที่เคยมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน  เห็นความสำคัญในการบริหารและดูแลสุขภาพทางการเงินของตัวเอง พร้อมทั้งมองเห็นจุดเริ่มต้นและวิธีการง่ายๆ ในการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีในอนาคต.. 

เป็นคอร์สที่สนุก เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย เป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ
- ศิรินธร วาจานนท์  / Freelance Coach และพนักงานบริษัท

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

วิทยากร


คุณญาปกา โสรัจจ์กฤตยา (เค้ก)

Life & Career Success Strategist
Associate Certified Coach & Mentor from The International Coach Federation  (ICF)
Certified Strengths Coach  
Certified Transformative Coach | Facilitator


คุณกิตติพงษ์ ศรีเกิดคลืน (ตฤณ)

Certified  NLP Practitioner from Thailand Coaching Academy
Marketing Manager (Digital Media) @ บริษัทในเครือ Truevisions Group


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 รุ่นที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 59 | โรงแรม My Hotel CMYK @ Ratchada (MRT ห้วยขวาง
รับจำนวนจำกัดแค่ 5 ที่นั่งเท่านั้น !!

เส้นทางรวยอย่างยั่งยืนรอคุณอยู่  ใครเริ่มก่อน ได้เปรียบ !!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล : the6hourmillionaire@gmail.com  โทร. 086 416 3995
หรือที่ Facebook Fanpage “หล่อสวยและรวยมากTickets

No Tickets Available

0f3feba4f549495b4783f887e1c0ad622f7cbf00
Organized by
Kittipong Srikerdkluen