Education

ชนะใจคนในทุกสถานการณ์ด้วย DISC

F6b275ef559d7d41508902b84d31f2f49bdcdd0a
ชนะใจคนในทุกสถานการณ์ด้วย DISC

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

    เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการตนเองให้เหมาะกับสภาพงานปัจจุบัน ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับคนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน พนักงานต่างแผนก หรือแม้กระทั่งลูกค้า ปัญหาที่พบเจอได้บ่อยครั้งก็คือ เมื่อต้องทำงานกับคนหมู่มาก หลากหลายนิสัยก็มักจะเกิดปัญหาได้ง่าย เกิดความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้งานสำเร็จได้ช้า และเกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในการทำงาน หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะกับสภาพงานปัจจุบัน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ก็จะส่งผลให้ตนเองสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งมอบผลงานที่สร้างสรรค์ออกไปสู่ลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม

สัมมนานี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และนักขาย รวมทั้งงานสายบริการทุกประเภท

ราคาบัตร
สำรองที่นั่ง 4,200 บาท

สถานที่
พบกันที่ Rembrandt Hotel Bangkok

วัน- เวลา ที่จัดงาน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 น. -16:30 น.รายละเอียดสัมมนา
08.30                ลงทะเบียน

09.00 - 16.00    เรียนรู้ด้วยกระบวนการ  Activity Base Learning

16.00 น.            แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรเป็นการส่วนตัว


หัวข้ออบรมสัมมนา
อะไรคือ DISC
เข้าใจตนดีอย่างไร
วิธีเอาชนะใจผู้อื่น
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
รู้ความเก่ง รู้จุดเด่น รู้จุดอ่อน ในตัวคุณ ด้วยแบบสอบถาม DISC
เทคนิคการอ่านผู้อื่น ภายในเวลา 3 นาที
เทคนิคการสร้างความเป็นที่รัก วิธีทำให้ผู้อื่นรักเราได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกัน
เทคนิคการเอาชนะใจเจ้านาย ไม่โดนดุไม่โดนด่า มีแต่คำชม
เทคนิคการเอาชนะใจเพื่อนร่วมงาน Happy ในการทำงานร่วมกัน ขอให้ช่วยอะไรเขาก็ช่วย งานเดินเวิร์คสุดๆ
เทคนิคการเอาชนะใจลูกน้อง ทำยังไงให้ลูกน้องทำงานให้เราแบบถวายหัวโดยไม่ต้องสั่ง
เทคนิคการเอาชนะใจลูกค้า ปิดการขายได้แบบเนียนๆ
การเลือก Partner หรือลูกน้องคนสนิท ที่จะร่วมงานกันได้แบบเวิร์คสุดๆ เป็นคู่หูที่สมพงษ์กันสุดๆแบบงานเดินเงินเข้า

วิทยากรอ.น้ำตาล ภคพร 
วิทยากร / นักคิด / นักเขียน
ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การอ่านคนด้วย DISC
เจ้าของผลงาน Best Seller ได้เงินล้านจากงานที่ใช่และใจที่ชอบ
เจ้าของผลงาน Best Seller อ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC
อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญให้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

Tickets

No Tickets Available

6180e39f99b0ed40bbc083dd9b6f0b1ce92dd53f
Organized by
บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด