Education

Future of Retails บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0 - 22 Mar 2019

Future of Retails 
บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0 


โดย คุณวี โอภารัตน์
Country Manager
บริษัท สโตร์ฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน) 


ประโยชน์ที่ได้รับ
- เปิดมุมมองการทำรีเทลยุคใหม่ที่ใช้ข้อมูลเข้าช่วยการทำธุรกิจเตรียมตัวสู่ยุคดิจิตัลเต็มรูปแบบด้วยโซลูชันส์สำหรับธุรกิจตั้งแต่หน้าร้านจนจบหลังร้าน 
- แนะนำเครื่องมือในการบริหารจัดการร้านค้า
- ตัวอย่างจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่ปรับตัวในการนำเครื่องมือมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
1.กลุ่มร้านค้า Retail หรือ SME ที่มีหน้าร้านอยู่แล้ว ต้องการขยายธุรกิจให้ทันสมัยมากขึ้น 

2.ผู้ที่ต้องการขยายช่องทางจากหน้าร้านไปยังร้านค้าออนไลน์


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา
1. สมัครสัมมนาโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนที่ปุ่ม "สมัคร" (Apply)
2. 
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 15 มี.ค. 62
3. กดรับ Ticket จาก 
Invitation Email
4. นำ QR Code มาแสดงที่หน้างาน 


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนมีนาคม คลิก

Kbank, #KOS

Application Form

Future of Retails บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0

การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการรับลงทะเบียนเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา โดยท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 15 มี.ค. 62

Tickets

No Tickets Available

Logo mad space
Organized by
MADSPACE by KBank