Jpg20190703 26261 1d8myxh
Education

Future of Retails บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0 - 22 Mar 2019

Future of Retails 
บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0 


โดย คุณวี โอภารัตน์
Country Manager
บริษัท สโตร์ฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน) 


ประโยชน์ที่ได้รับ
- เปิดมุมมองการทำรีเทลยุคใหม่ที่ใช้ข้อมูลเข้าช่วยการทำธุรกิจเตรียมตัวสู่ยุคดิจิตัลเต็มรูปแบบด้วยโซลูชันส์สำหรับธุรกิจตั้งแต่หน้าร้านจนจบหลังร้าน 
- แนะนำเครื่องมือในการบริหารจัดการร้านค้า
- ตัวอย่างจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่ปรับตัวในการนำเครื่องมือมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
1.กลุ่มร้านค้า Retail หรือ SME ที่มีหน้าร้านอยู่แล้ว ต้องการขยายธุรกิจให้ทันสมัยมากขึ้น 

2.ผู้ที่ต้องการขยายช่องทางจากหน้าร้านไปยังร้านค้าออนไลน์


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา
1. สมัครสัมมนาโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนที่ปุ่ม "สมัคร" (Apply)
2. 
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 15 มี.ค. 62
3. กดรับ Ticket จาก 
Invitation Email
4. นำ QR Code มาแสดงที่หน้างาน 


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนมีนาคม คลิก

Kbank, #KOS

Event Application

This event requires you to fill out an application form designed to create better experience for every participants. Please kindly fill out the form and wait for the application to be processed your application. After it has been processed, you will get a link in your email to purchase / get the ticket(s).

Future of Retails บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0

การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการรับลงทะเบียนเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา โดยท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 15 มี.ค. 62

Tickets

No Tickets Available

Logo mad space
Organize by
MADSPACE by KBank