วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2019 นี้ พบกับ eArena Academy - Tech for Tour 

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเทคโนโลยี และร่วมฟังทอล์คอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่สามารถส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจาก บุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสายงานต่างๆ  ใน

หัวข้อ : เทคโนโลยีไทยพร้อมหรือยังสําหรับการท่องเที่ยว     ได้แก่
                    คุณ ชมพู  มฤศโชติ                 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด ททท

                    คุณ จิรยศ เทพพิพิธ                CEO Infofed และ Thailand eSports Arena 

                    ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา       รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ                                                                                                       นวัตกรรม   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

                    คุณ บงการ พยัฆวิเชียร           Co - Founder  บริษัท โปรทอยส์ จํากัด 

                    คุณ จัตุพร รักไทยเจริญชีพ     Founder MAD Virtual Reality Studio 
 


สนใจเข้าร่วมงานอย่าลืมกดลงทะเบียนนะ!
Thailandesportsarena, Infofed, eArena, techfortour

Tickets

No Tickets Available

Screen shot 2018 10 09 at 6.01.41 pm
Organized by
Thailand eSports Arena