Eventcover7 01

The Awakening Phenomenon ปรากฏการณ์ รวมพล คนตื่นรู้


------------------------------------------

ปรากฏการณ์ รวมพล คนตื่นรู้
งานสัมนาที่รวบรวมเรื่องราวภัยพิบัติ
จากทุกศาสตร์ ที่จะทำให้คุณตื่นรู้
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปิน
หลากหลายแขนง ครั้งแรกในประเทศไทย

------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562
ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ตึกเพชร ชั้น 5 ห้อง Diamond Hall

------------------------------------------ดร.สมิทธ ธรรมสโรช
Dr.Smith Dharmasaroja
ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

• บรรยายหัวข้อ "อนาคต คนไทย ภัยพิบัติ" (1 ชั่วโมง)
• ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิคณะกรรมการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ที่ปรึกษาสมาคมนักอุทกวิทยาไทย (สมาคมอุทกวิทยาไทย)
• ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

• ป.เอก : ปริญญาปรัญญาดุษฏีบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)(Ph.D)
มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ สงขลา
• ได้รับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรจากการไปศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม
ด้านอุตุนิยมวิทยา, อุทกวิทยา, ธรณีวิทยา, แผ่นดินไหว
และการสื่อสารโทรนาคมอุตุนิยมวิทยา
จากประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, จีน และญี่ปุ่น

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
------------------------------------------


ดร.ก้องภพ อยู่เย็น
Dr.Kongpop U-Yen
วิศวกรอาวุโสองค์การนาซ่า

• บรรยายหัวข้อ "ความเชื่อมโยงสรรพสิ่งกับภัยพิบัติธรรมชาติ" (1 ชั่วโมง)
• ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

• วิศวกรขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา หรือ นาซ่า
• สถาบัน Goddard Space Flight Center ในรัฐแมรี่แลนด์
ภารกิจสำรวจโลกและจักรวาล

• ผู้ศึกษาปฏิทินดาวเรียงตัว

• ป.ตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

• ป.โท + ป.เอก : สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย
เอกด้านไฟฟ้า จาก สหรัฐอเมริกา

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ ก้องภพ อยู่เย็น

------------------------------------------ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
Dr.Art-ong Jumsai
ผู้คิดค้นชิ้นส่วนระบบลงจอดยานอวกาศไวกิ้ง

• บรรยายหัวข้อ "มหันตภัยพิบัติโลกและสติในการรับมือ" (1 ชั่วโมง)

• ผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง 2 ลำ
เมื่อปีค.ศ.1976 (พ.ศ.2519)
• ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส

• อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

• ผู้เชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแห่งชาติ

• ปริญญาตรีเกียรตินิยม และปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

• ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology
London University

• ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

------------------------------------------AWAKENING TALKS
สัมภาษณ์กลุ่มศิลปิน

• บรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์ ตกผลึก การตื่นรู้" (1 ชั่วโมง 30 นาที)
• พีท ทองเจือ
• ต้อง คาราเมล
• พิเศษ เซอร์ไพรส์ศิลปินรับเชิญ
------------------------------------------


พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
เล่า ฤา สื่อ IV , The Message

• บรรยายหัวข้อ "ภาพยนตร์ที่ฟ้าสั่งให้สร้าง"

• ประธานมูลนิธิ "จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน"

• ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ "เล่า ฤา สื่อ IV"

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ  หมอพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักพูด


------------------------------------------


ปอนด์ ศรัทธา แสงทอน
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง "UNFOUND"

• บรรยายหัวข้อ "UNFOUND เบื้องหลังและแรงบันดาลใจ"

• ได้รับทุน Hubert Bals Found (HBF)
ของเทศกาลหนังเมืองรอตเตอร์ดาม
International film festival rotterdam (IFFR)
ประเทศเนเธอร์แลนด์
• เพื่อพัฒนาบทและโปรเจคหนังขนาดยาวเรื่อง UNFOUND (UFO) ในปี 2014
• ปัจจุบันโปรเจคภาพยนตร์ "UNFOUND" หรือ "แสงสลาย" อยู่ในระหว่างการตัดต่อและเทคนิคพิเศษ 
• อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ ปอนด์ ศรัทธา แสงทอน
------------------------------------------


กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)
แขกรับเชิญพิเศษ

• บรรยายหัวข้อ "Messages from Extraterrestrials"  (1 ชั่วโมง)
• อ.วาสนา ชื่นสำนวน
ผู้รับผิดชอบแผนกขับเคลื่อนและ Maintenance ระบบ
• อ.สมจิตร แร่เพชร
ผู้รับผิดชอบแผนกพื้นที่
• อ.หนุ่ย อลงกต เรืองศรี
แผนกข้อมูลและตอบปัญหาชีวิต

• ติดตามเพจเฟสบุ๊คได้ที่ : ⓕ กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)
------------------------------------------*ราคาไม่รวม ค่าธรรมเนียมการออกบัตร/Booking Fee
*รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุน "มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"


------------------------------------------

เงื่อนไข

• บัตรนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ หรือแลกคืนได้
This ticket is Non Returnable/Non Refundable.

• บัตรนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในวันสัมนาเท่านั้น
This ticket is valid for date of seminar issued only.

• ขณะเข้าฟังสัมนา "ไม่อนุญาต" ให้ถ่ายภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ รวมถึงการไลฟ์สด
No Camera/ No Video Camera/ No Audio/ Social Media Live/ Visual Recorders Allowed 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง

www.KKL.world


https://www.facebook.com/TheAwakeningPhenomenon

------------------------------------------

วิธีการเดินทาง

รถโดยสาร

สาย 29, 34, 39, 59, 95ก., ปอ.504, ปอ.510, ปอ.520, ปอ.29, ปอ.39
รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ


บีทีเอส

ลงสถานีจตุจักร ต่อรถตู้ที่ลานจอดรถตรงข้ามจตุจักร
สาย ต.85 (อนุสาวรีย์ชัยฯ - ม.กรุงเทพ - รังสิต)


มาด้วย GRAB CAR

สถานีบีทีเอสอ่อนนุช - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 543 บาท

เดอะมอลล์บางกะปิ - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 429 บาท
อนุสาวรีย์ชัยฯ - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 419 บาท
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 417 บาท

สยามพารากอน - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 388 บาท
สถานีขนส่งหมอชิต - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 317 บาท

 เซ็นทรัลลาดพร้าว - ม.กรุงเทพ รังสิต
≈ 301 บาท
------------------------------------------

View Tickets
Date
21 Jul 2019 at 13:00 - 19:00
Add to Calendar
Location
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต : ตึกเพชร : ชั้น 5 : ห้อง Diamond Hall
View Map

Organized by

3002 01
The Awakening Phenomenon
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Ticket Price


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.

Having trouble purchasing ticket? View Help Center