Eventpop   cover 1702x800

Blockchain on Tour(ism) สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างมากที่ต้องปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ ประกอบกับที่ประเทศไทยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวมากกว่า 5 ล้านล้านบาทต่อปีจากนักท่องเที่ยวมากกว่า 60 ล้านคนในไม่กี่ปีข้างหน้า
..........
นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับต้นๆของการเดินทาง ลูกค้าหลักกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและมีความต้องการที่ทันสมัยอยู่เสมอ เช่นการใช้ Bitcoin หรือ Cryptocurrency สกุลอื่นๆ ในการชำระเงิน
.........
แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการของไทยเองยังไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ดีพอ ที่จะปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการเหล่านั้นได้ 
..........
อาจทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวของไทยมีความได้เปรียบที่น้อยลง !!!! หากลูกค้าหลักไม่ได้รับการตอบสนองทางเทคโนโลยีที่ดีพอ!!!!! เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่กำลังพัฒนาทั้งระบบ Blockchain และ ระบบรับชำระเงินสำหรับ Cryptocurrency เพื่อนักท่องเที่ยว 
..........
ผู้ประกอบใหม่ที่อยากสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเดิม ! ต้องเข้าใจและปรับตัวยังไง !!ในธุรกิจท่องเที่ยว ? ไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่องเที่ยว ร้านอาหาร บริการรถและการเดินทาง เรือ กิจกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรม ที่พึงพิงรายได้จากนักท่องเที่ยว
........
นั่นเป็นเหตุผลที่ บริษัท Thai Blockchain Management-TBM ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้าน Blockchain Technology และ Cryptocurrency ที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลและบทบาทในทุกๆอุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น การเงินและธนาคาร ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมไปถึงการท่องเที่ยว
.........
ซึ่งเห็นชัดว่าบริษัทระดับโลกต่างๆกำลังปรับใช้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและการบริการที่ดียิ่งขึ้น
.........
โดยทางบริษัท TBM เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยซึ่งนำรายได้มหาศาลเป็นอันดับต้นๆของประเทศจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัว เพื่อรองรับความต้องการใหม่ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
.........
และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไป
..........
โดยงานสัมนาครั้งนี้จะมีหัวข้อและประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้
    1. การเข้าใจเทคโนโลยีบล็อคเชนที่จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการข้อมูลรูปแบบใหม่ Decentralizarion
ซึ่งจะขจัดตัวกลางหรือ middle man ออกไปจากระบบเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ที่สามารถรับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และสมารถเข้าถึงผู้ให้บริการได้โดยตรง
    2. กฎหมาย กติกาต่างๆ ของประเทศไทยที่สนับสนุนการให้บริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และผู้ประกอบการในประเทศไทย ในระบบการรับชำระด้วย Bitcoin และ Cryptocurrency สกุลอื่นๆ
    3. ระบบการชำระเงินที่สนับสนุนพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปบน Blockchain Technology และผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเช่น ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า ความปรอดภัยที่สูงกว่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า
    4. แนวโน้มและทิศทางในการปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการรายเดิม
.........
#thai #tra #Hotel #cryptocurrency #blockchain

View Tickets
Date
27 April 2019 at 12:30 - 18:00
Add to Calendar
Location
Somerset Ekamai Bangkok, Soi Sukhumvit 63, Phra Khanong, Watthana, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Eventpop   logo 512x512 01
Lanta Co.,Ltd
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.

Having trouble purchasing ticket? View Help Center