"ในยามที่โลกเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เทคโนโลยีเกิดใหม่ทุกวัน และนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งชีวิต ธุรกิจหรือใครก็ตามที่ไม่วิ่งหรือพยายามเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ไม่ต่างอะไรกับการถูกทิ้งไว้ข้างหลังในอนาคตอันใกล้"


Internet of Things (IoT) หรือที่เราอาจจะเคยได้ยินเป็นภาษาไทยเก๋ ๆ ว่า "อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง" จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก ทุกสิ่งรอบตัวเราจะเชื่อมต่อและพูดคุยกันได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเข้ามาของสัญญาณ 5G จะเปลี่ยนธุรกิจที่เราเคยพบเจอไปอย่างสิ้นเชิง


หลักสูตร EEC Basic IoT : SMART FARMING รุ่นที่ 1 เป็นความร่วมมือของคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับ Tree Smart Co-Working ศูนย์อัจฉริยะทางปัญญา ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลจังหวัดชลบุรี พื้นที่จอดรถมากมาย มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีศักยภาพ ส่งเสริมให้คนตัวเล็กขับเคลื่อนเมืองใหญ่ และพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างเต็มรูปแบบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ


โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับ

 • MCU ESP8266/ESP32
 • DHT Sensor
 • Relay 5v 1-2 Channel
 • สายสัญญาณ Micro USB
 • คู่มือประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวัน และของว่างพักเบรก 2 ช่วง


กิจกรรมและเนื้อหาประกอบไปด้วย

 • แนะนำพื้นฐาน Internet of Things (IoT) และ Smart Farm
 • บทบาทของ Smart Farm ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC
 • แนะนำ Arduino และ Micro Controller Unit (MCU) อื่น ๆ 
 • แนะนำตัวอย่างการนำ MCU ไปใช้ใน Smart Farm
 • เริ่มต้นใช้งานเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ
 • การใ้ช้งาน Arduino IDE เพื่อเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุม MCU
 • การเชื่อมต่อสู่โลกอินเตอร์เน็ตผ่าน MCU โดยใช้ ESP8266/ESP32
 • การอ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้น จากเซนเซอร์ DHT11/22
 • การสั่งการควบคุมการเปิดปิดระบบน้ำ/ไฟฟ้า ระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ
 • การส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปเก็บไว้บน IoT Cloud Platform
 • การสั่งการและควบคุมระยะไกลผ่าน Web/Mobile
 • Q & A
 • Networking

สถานที่ : Tree Smart Co-Working อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันที่ :  23 มิถุนายน 2562
เวลา : 09:00 - 17.00 น.

สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมาด้วย
 • Notebook (Windows / Mac)
 • Powerbank (ถ้ามี)

หากมีข้อสงสัย 

สามารถติดต่อทีมงาน
CD Back Slash 
(คุณเชา) 081-372-7767

Tree Smart Co-Working
(คุณหนึ่ง) 099-945-5799

Smart Farming, คอร์ส iot, IoT

Event Application

This event requires you to fill out an application form designed to create better experience for every participants. Please kindly fill out the form and wait for the application to be processed your application. After it has been processed, you will get a link in your email to purchase / get the ticket(s).

ใบสมัคร EEC IoT : Smart Farming #1

Tickets

Normal Tickets
฿1,950.00
Cd300
Organize by
CD Back Slash