Sports

THAI-DENMARK RUN @ MILK LAND

F7f728e265ea2e240fe0f6bc5c68b148043523be
THAI-DENMARK RUN @ MILK LAND


ไทย-เดนมาร์ค รัน@มิลค์แลนด์


ขอเชิญนักวิ่งทุกท่าน มาวิ่งในฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค ซึ่งเป็นฟาร์โคนมแห่งแรกในประเทศไทย ทุกท่านจะได้พบกับ เส้นทางธรรมชาติภายในที่มีเป็น Road และ Cross Country ที่ยังไม่เคยเปิดให้ใครวิ่งมาก่อน ไดhสัมผัสกับประสบการณ์ที่ได้ผ่าน และเห็นพื้นที่ทำงานที่เป็นสภาพฟาร์มจริงๆ ของคนทำงานอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9


จัดโดย : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยประเภท


ไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที 10 กม.600 บาท
ไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที 5 กม.
500 บาท
ไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที 3 กม.

400 บาท


ถ้วยรางวัล 10 กม.ถ้วยรางวัล 5 กม.


ถ้วยรางวัล 3 กม.

รายละเอียดกิจกรรม
ประเภทการแข่งขัน
- รางวัลแฟนซี 10 รางวัล รับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คจากอสค
- Thai-Denmark UHT 10 Km.   เหรียญที่ระลึกเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน


เส้นทางวิ่ง : ทุกระยะ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เวลา : 10.00 - 19.00 น.
สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
  • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด (อีเมล์ หรือ ตรวจสอบที่นี่)
  • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วนตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
  • หมายเลขการสมัคร Tracking Number หรือบาร์โค้ด 
  • บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม


    สมัครได้ที่ : 
    https://www.runlah.com/events/thaidenmark19


Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
Thai Denmark Run