Sports

Armyland Evening Run 4 Series : สนามที่4

Af673f5fb3daf5528bf7cb6328c6a7708574af68
Armyland Evening Run 4 Series : สนามที่4

ARMYLAND EVENING RUN 4 SERIES สนามที่ 4

สถานที่จัด : กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) จ.กาญจนบุรี
วันที่แข่งขัน : 21 กันยายน เวลา 16.00 – 20.00 น. 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกีฬาวิ่ง ที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกปี
2. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ในพื้นที่ต่างจังหวัด
3. ส่งเสริมโครงการ ”Armyland” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ของกองทัพบก
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตกองทัพภาคที่จัดกิจกรรม
5. กระตุ้นนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ให้ได้เข้าร่วมกิจกรรม
6. กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา สู่พื้นที่ต่างจังหวัด

ประเภทการแข่งขัน :  
Fun run  6 km  
Mini marathon  10.5 km 
Half marathon  21 km 

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (สถานที่ปล่อยตัว : ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ปล่อยตัวเวลา 16.00 น.)

วันศุกร์  20 กันยายน 2562 EXPO DAY 
รับเสื้อ + BIB ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์

21-22  กันยายน 2562 พบกับนิทรรศการ ARMYLAND SPORT EXPO TOURISM  
สนุกสนานไปกับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล Armyland Cup 2019 ชิงถ้วยและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท และตื่นตาไปกับนิทรรศการ Armyland  sport expo ช๊อป ชิม ชิวไปกับร้านอาหารจานเด็ด  สินค้า OTOP ร้านค้าชุมชน และร้านค้าอุกรณ์กีฬาต่างๆมากมาย พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอต  ทราย ฟาเรนไฮต์ ที่มาร่วมสร้างสีสันอีกด้วย

แบบเสื้อวิ่ง
แบบเสื้อสำหรับ Finisher 

หมายเหตุ :
- เสื้อ finisher นักวิ่งระยะ 10.5 Km จำนวน 200 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย โดยแยกเป็นนักวิ่งชาย 100 ท่านแรก หญิง 100 ท่านแรก สามารถมารับได้ที่จุดรายงานตัว หลังเข้าเส้นชัย
- เสื้อ finisher นักวิ่งระยะ 21 Km ได้รับทุกท่านที่เข้าเส้นชัย โดยสามารถมารับได้ที่จุดรายงานตัว หลังเข้าเส้นชัย
ร่วมสนุกชิงรางวัลแต่งกายแฟนซีย้อนยุค
ลงทะเบียนเข้าร่วมชิงรางวัลได้
ในวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 10.00-15.00 น.
หมายเหตุ :   1. นักวิ่งทุกระยะสามารถร่วมสนุกได้
                      2. ตัดสินจากเครื่องแต่งกาย ไม่เกี่ยวกับความเร็วนะบอกเลย!!!

กฏและกติการให้รางวัล
1. การแข่งขันวิ่งในรายการ ARMYLAND EVENING RUN 4 SERIES นี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล 
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน 
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
5. ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไป (Overall) แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลประเภทรุ่นอายุ

แผนที่เส้นทางวิ่ง : Registration Types

No Registrations Available

0cf2d692ebea4cb0dd901e5642dc1af2308f20ff
Organized by
บริษัท ทีดีซี เอเจนซี่ จำกัด