Education

KIDative x HUBBA Creative camp ออกแบบเมืองในอนาคตด้วยแนวความคิด Smart City

421d75513a352caa72fb0fbf68076a4f5184a9a7
KIDative x HUBBA Creative camp ออกแบบเมืองในอนาคตด้วยแนวความคิด Smart City
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม

KIDactive x HUBBA Creative Camp ชวนน้องๆอายุ 6 - 15 ปี มาร่วมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน การทำงานร่วมกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างภาวะการเป็นผู้นำที่รู้รอบด้าน มีทัศนคติรู้ทันโลก (global mindset) ผ่านการลงมือทำโปรเจค (Project Approach) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อทดลองออกแบบเมืองในอนาคตด้วยแนวความคิด Smart City ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม 5 วัน 5 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม ดังนี้

หัวข้อ 1. Nature (Green Tower)    วันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.00 - 15.00 น.
- เมื่ออนาคต พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติอาจลดลงเพราะจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น เหล่าอาคารสูงจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะนำพื้นที่สีเขียวขึ้นไปอยู่ในอาคาร เพื่อสร้างสมดุลของธรรมชาติให้กับเมือง    
หัวข้อ 2. Energy (Sustainable Bridge ) วันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 10.00 - 15.00 น.
- ในวันที่เราต้องการพลังงานจำนวนมหาศาลมาเพื่อขับเคลื่อนโลก จะดีมั้ยหากสะพาน 1 แห่ง ทำได้มากกว่าพาเราข้ามฝั่ง จะสามารถสร้างพลังงานเพื่อกลับมาใช้ได้ ในรูปแบบต่างๆ
หัวข้อ 3. Waste (Future House) วันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 10.00 - 15.00 น.
- โดยเฉลี่ยแล้ว มนุษย์ 1 คน สร้างขยะวันละ 3 กิโลกรัม จะเกิดอะไรขึ้นหากคูณด้วยจำนวนของประชากรโลก มาทดลองออกแบบบ้านที่สามารถลดการสร้างขยะในวิธีการสนุกๆ ของแต่ละคน
หัวข้อ 4.Water (Floating House) วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.00 - 15.00 น.
- เมื่อแหล่งน้ำคือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิต ซึ่งความต้องการน้ำนั้นมีมากขึ้น แต่ความสะอาดของแหล่งน้ำกำลังลดลงเรื่อยๆ มาร่วมสร้างนวัตกรรมที่ช่วยให้คนและแหล่งน้ำสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
หัวข้อ 5.Quality of Life (Living in small space) วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 10.00 - 15.00 น.
- ประชากรโลกกว่า 7.7 พันล้านคน และกำลังเพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน อาจจะทำให้พื้นที่การอยู่อาศัยเล็กลงจนทำให้ผู้คนมีคุณภาพการเป็นอยู่ที่แย่ลง จริงหรือที่เราไม่สามารถมีความสุขในพื้นที่การอยู่อาศัยที่จำกัดได้ มาทดลองออกแบบการเป็นอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นได้

รายละเอียดการสมัคร
- ค่าเรียน 2,500 บาท/ คน/ กิจกรรม (วัน) 
- รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น 
- รับทันที ส่วนลด 10% เมื่อสมัคร 5 กิจกรรม
- รับส่วนลดเพิ่ม 5% สำหรับน้องๆที่สมัครพร้อมกัน 2 คน (กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อรับ code ส่วนลด ที่เบอร์ 099-939-4164)

- ราคานี้รวมอาหารกลางวันแล้ว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
- คุณตั๊ก (ทีมผู้จัดงาน)
099-939-4164 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
academy@hubbathailand.com
หมายเหตุ HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

06826e00dfb1a24a7536a24a46473fcdf173d2c9
Organized by
HUBBA Coworking Space