Education

THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

157e4ddbbab36beab6dcd17bd841072f6d18df67
THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

"ผู้นำยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด แต่เป็นคนที่สามารถสร้างผู้นำรอบๆตัวได้"

ในยุคดิจิทัล การที่คนในองค์กรเดินตามคนๆเดียว อาจช้าจนไม่ทันการ หากวันนี้คุณเป็นผู้นำที่ต้องการพาทีมไปข้างหน้า อาจถึงเวลาที่ต้องอัพเดทมุมมองและปรับวิธีทำงานในรูปแบบใหม่ ให้คนรอบๆตัว วิ่งเองได้เร็วกว่าคุณ....
.
ต่อไปนี้คือ 3 ความท้าทายสำคัญในยุคนี้ ที่ผู้นำทุกคนกำลังเผชิญอยู่
.
1. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งกว่ายุคใดๆ ซึ่งทำให้องค์กรที่ปรับตัวไม่ทัน จะถูกทิ้งไว้ด้านหลัง
.
2. เมื่อองค์กรต้องปรับตัวเร็วตาม กลับทำให้คนทำงานส่วนใหญ่รู้สึกกลัวและต่อต้าน ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ช้าและไม่ทันการ
.
3. ทีมงานมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้น เกิดความแตกต่างทางความคิดและสไตล์การทำงานกับคนรุ่นเดิม ทำให้มีความขัดแย้งในการทำงาน และมีอัตราการลาออกที่สูง
.
การช่วยให้ทีมงาน กลายเป็นผู้นำด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีทักษะของผู้นำยุคใหม่ครบ 3 ข้อ ได้แก่
.
1. Mindset มีทัศนคติที่เป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมได้
2. Performance รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้สูงสุด
3. Teamwork นำทีมให้ประสานงานกัน ด้วยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
.
ซึ่งผมได้รวบรวมทักษะสำคัญทั้งหมดนี้ไว้ในหลักสูตร “THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่” 


สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะการเป็นผู้นำยุคใหม่
2. รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานให้ออกมาได้สูงสุด
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ให้ประสานงานได้อย่างราบลืน
5. การสร้างวัฒนธรรมของทีม มีสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

1. ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร 
2. ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงานที่หลากหลาย
3. ผู้ประกอบการ ที่มีทีมงานของตัวเอง

วิทยากร: “อ.เรือรบ” 

นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand 
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง 
นักเขียน ผลงานหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 6 เล่ม

กำหนดการ "THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่"

.
วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. เวลา 09.00-17.00
สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี)
.
ราคา 4,900 บาท (รวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมเบรก) 
.
พิเศษ ราคา Early Bird เหลือเพียง 3,900 บาท เมื่อสมัครภายใน 23 ส.ค.นี้
ราคา Group Price เมื่อสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น
.
รับจำกัดเพียง 20 ท่าน 
.
ติดต่อสอบถาม คุณต่าย 064 493 9445 หรือ Line @learninghub
.

Course Outline เนื้อหาการอบรม

• 5 Dysfunction of Team หลุมพรางของการเป็นผู้นำในองค์กรแบบเก่า
• Leadership Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
• Leadership Model โมเดลผู้นำยุคใหม่ ที่จะดึงคนก่งๆเข้ามาในองค์กร
• Leadership Style ทักษะการเป็นผู้นำ 4 แบบที่จะพัฒนาศักยภาพทีมงานได้สูงสุด
• The Culture Code หลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขวัญกำลังใจให้ทีม
• Team Collaboration ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับทีมที่มีหลายระดับ 
• Lead with Love การนำทีมด้วยความรัก 


รูปแบบการอบรม 

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ Training แบบเดิม แต่เป็นการจัดอบรมเชิงกระบวนการ (Facilitation Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการตกผลึกและเปลี่ยนแปลงทัศนคติในตัวเอง (Self-Awareness) ด้วยกระบวนการที่ออกแบบจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวกและวิทยาศาสตร์สมอง (Positive Psychology & Neuroscience) ประกอบไปด้วย
.
- Storytelling และทฤษฎี 20%
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 35%
- Facilitation Workshop และเกมส์ 45%

Tickets

No Tickets Available

6d3d6a0a3d70e2160dca3c4630f82bcf4df0ca1e
Organized by
Learning Hub Thailand