Banner %281%29

Build your product successful on Agile Way


สร้างผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จด้วยวิถีการทำงานสมัยใหม่


วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 17.00 (1 วัน)

สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ | BTS อโศก | MRT สุขุมวิท


        โลกของเรากำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (World Economic Forum) ที่เรียกว่ากันว่า “Digital Transformation” ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องจำเป็น แต่ทุกคนถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง “Force of Change” เพื่อการอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้าในอนาคตได้ แต่ปัญหาคือ...เราไม่รู้ว่าจะควรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร 

        ด้วยอัตราความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี จึงยากเกินกว่าที่เราจะคาดการณ์และวางแผนไปได้ไกลหลายๆปีเหมือนสมัยก่อน กลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ จึงเป็นการแข่งขันกันด้วยความว่องไวในการตอบรับ Feedback ของลูกค้าและปรับปรุง Product อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ Product เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ที่เราเรียกว่า Customer Centric 

ดังนั้นรูปแบบการทำงานแบบเก่า อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและทันกับโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์แบบปรับปรุงต่อเนื่องและตอบความต้องการของลูกค้า จึงเป็นกุญแจนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ 

หลักสูตร Product Owner: Build your product successful on Agile Way จะทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Product และปรับปรุงต่อเนื่องแบบ อไจล์(Agile)” ซึ่งเป็นวิธีการแบบเดียวกันกับที่บริษัท Startup ชื่อดังระดับโลกประสบความสำเร็จ  โดยเน้นเรื่องแนวคิดการสร้าง Product และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Simplicity) เพื่อให้พร้อมตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกธุรกิจปัจจุบัน 

หลักสูตรนี้ออกแบบเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Product Owner ผู้มีส่วนสำคัญต่อการส่งมอบ Product ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการอบรม 

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม: 

 1. 1. เข้าใจลักษณะการทำงาน, หลักการและข้อพื้นฐานปฏิบัติแบบอไจล์ 

 1. 2. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Product Owner ในการทำงานแบบ Agile 

 1. 3. เข้าใจหนึ่งในหลักการสำคัญของ Agile "Simplicity" ที่เรียกกันว่า Art of maximizing the amount of work not done 

 1. 4. เทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน 

 1. 5. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างผลิตภัณฑ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ : 

 1. - บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Product Owner 

 1. - Project Manager ที่ต้องการเข้าใจในการบริหารโครงการในแนวคิดแบบ Agile 

 1. - หัวหน้างาน/ผู้บริการ ที่ต้องการนำแนวคิดการ สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริหารโครงการแบบ Agile ไปปรับใช้    ในองค์กร 


เนื้อหาการอบรม 1 วัน เวลา 09.00- 17.00 


 • - Agile Overview ข้าใจหลัก แนวคิด และข้อปฏิบัติพื้นฐานของอไจล์ 

 • - Kanban & Scrum Framework การทำงานพื้นฐานแบบ Scrum เพื่อตอบโจทย์แนวคิดการอไจล์ 

 • - บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่เรียกว่า Product Owner 

 • - เข้าใจวิธีการวางแผนในการสร้าง Product  

 • - เข้าใจเทคนิคและวิธึการสื่อสารความคืบของ Product ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Stakeholder) 

 • - Vision Game กิจกรรมเพื่อเข้าใจการสร้างวิสัยทัศน์ 

 • - Clean a house Game กิจกรรมที่แสดงความเข้าใจในการสร้าง User Story 

 • - Values Game เข้าใจบทบาทการทำงานของ Product Owner และเข้าใจ Simplicity ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของอไจล์ 


รูปแบบการอบรม 

 • - เนื้อหาทฤษฎี 60% 

 • - กิจกรรมสร้างประสบการณ์ เกม และ Workshop 40% 


Coach Profile 

    Scrum Alliance Certificated :
 ราคา: 4,900 บาท (รวมอาหารกลางวัน, กาแฟและของว่าง)แผนที่ Jasmine City Hotel
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า
 • BTS อโศก | MRT สุขุมวิท
 • สามารถจอดรถที่โรงแรม
Image result for jasmine city hotel map

View Tickets
Date
17 August 2019 at 09:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
Jasmine City Hotel, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

Logoagiyellow
Agilist Co.,Ltd
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logoagiyellow

Agilist Co.,Ltd

Website

agilist-th.com/

Call

086 408 2612

Facebook

facebook.com/agilist2u/

Line

@agilist

E-mail

nattapong@agilist-th.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center