66867218 427049321484857 1455836159195217920 n

Design Thinking: Zero to One

ในยุคที่มี Technology ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายๆ ธุรกิจต้องเริ่มปรับตัวเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป

บ่อยครั้งที่เวลาพยายามคิดจะทำสิ่งใหม่ๆ เรามักจะลืมทำความเข้าใจว่าลูกค้าหรือผู้ใช้งานต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือไม่ 
ซึ่งสุดท้ายอาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเสียทั้งเงินและเวลา ที่ทำของใหม่ๆ ออกมา...สุดท้ายก็อาจจะไม่ตอบโจทย์

หลังจากสอน Class ผู้ใช้งานมาหลายครั้งแล้ว วันนี้พวกเรา PONDD (Digital Product Owner) & ITT (Experience Designer) เลยอยากกลับมาสอนขั้นพื้นฐาน ใน Class

"Design Thinking Zero to One" workshop

สำหรับ Workshop นี้จะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการออกแบบโดยใช้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Human-centered design) โดยเริ่มจากทำความเข้าใจลูกค้าของเราก่อนว่า ปัญหา (Pain point) อยู่ที่ตรงไหน ก่อนที่จะมองหาไอเดียใหม่ๆ แล้วทำเป็นของต้นแบบ เพื่อไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ
- ผู้เริ่มต้นศึกษากระบวนการออกแบบของ Design Thinking
- คนที่เคยได้คำว่า Design Thinking แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร

Course Detail
ถอดหลักสูตร “The Wallet project” จาก Stanford’s d.school โดยเน้นทำความเข้าใจกระบวนการ Design Thinking ผ่านการทำกิจกรรม Workshop ใน 5 ขั้นตอน
- Empathize
- Define
- Ideate
- Prototype
- Test

ปฏิบัติ (70%) : ทฤษฎี (30%)

View Tickets
Date
18 August 2019 at 13:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
sofinspace, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

18403615 891152121024117 5662357412980830153 n
GuCode

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
18403615 891152121024117 5662357412980830153 n

GuCode

Line

itt1234

E-mail

pawit.n@gmail.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center