Education

แฟรนไชส์และธุรกิจอาหาร โกอินเตอร์อย่างไรให้สำเร็จ - 15 Aug 2019โดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)
 
 

เนื้อหาบรรยาย

แนะนำ Frachisor และธุรกิจผลิตอาหาร ที่สนใจขยายแบรนด์ไปต่างประเทศ
1. ทำไมควรไปออกงานต่างประเทศ
2. การเตรียมตัวไปออกงาน
3. ข้อควรพิจารณาเลือกงานที่จะไป
4. วิธีการไปออกงาน เช่น ไปเป็นกลุ่ม หรือ การไปเอง
5. แนะนำงานแฟรนไชส์ ต่างประเทศที่น่าสนใจ


งานสัมมนา Workshop นี้เหมาะสำหรับ

Frachisor ที่ทำร้านอาหาร ร้านคาฟ่ หรือ ธุรกิจผลิตอาหาร (Supplier ให้ร้านอาหาร)

ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา

1. กดปุ่มรับบัตร (Get Tickets) เพื่อรับบัตรเข้าร่วมสัมมนา
2. กรอกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน 

3. ท่านจะได้รับบัตร 
(Ticket) จากอีเมล Eventpop (โปรดตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัคร)
4. นำ QR Code หรือ รหัสบัตร 6 หลัก มาแสดงที่หน้างาน  

เนื่องจาก K ONLINESHOP SPACE เปิดรับจำนวนจำกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมงานตามที่สำรองไว้ทุกครั้ง หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วม หรือ มาสาย กรุณาแจ้งที่ 0870494063 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น

พบกับสัมมนาอื่นๆ ในเดือนสิงหาคมได้ ที่นี่

KSME, KOS, Kbank

Tickets

No Tickets Available

Logo mad space
Organized by
MADSPACE by KBank