การแข่งขันประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ วางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับ งานด้านการเงินและบัญชี

E845f33f498a3bd5bae2afccb9c7518861b36a21
การแข่งขันประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ วางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับ งานด้านการเงินและบัญชี

                                                                          กำหนดการ

โครงการแข่งขันการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับงานด้านการเงินและบัญชี
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup — National ERP Software Contest 2019”
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ . ชั้น 3 ของ True Digital Park เลขที่ 101 ซอยปิยะบุตร 1 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียนร่วมงานสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
08.00 – 08.30 น. พิธีเปิด
   กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา
     ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล
   กล่าวเปิดงานโดย คุณองอาจ ปัญญาชาติรักษ์
     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
09.00 – 12.00 น. แข่งขันรอบที่ 1 “แข่งขันสอบภาคปฏิบัติ” (Hands On)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. แข่งขันรอบที่ 2 “แข่งขันภาคทฤษฎี” (Theory)
15.00 – 15.30 น. ประมวลผลคะแนน เตรียมประกาศรางวัล
15.30 – 16.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล โดย ผู้บริหารของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Tickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
SALA DAENG COMPANY LIMITED