สัมมนา Digital Engineering Technology เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

04 August 2016 at 13:00 - 16:30
ห้องออดิทอเรียม TCDC
Mcb002

สัมมนา Digital Engineering Technology เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

4 สิงหาคม 2559 /13.00-16.30 น.

สถานที่ ห้องออดิทอเรียม

          โอกาสสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย Digital Engineering Technology รวมทั้งลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาและขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

            

กำหนดการ

13.00 น.                       ลงทะเบียน

13.30 น.                       แนะนำศักยภาพด้าน Digital Engineering Technology ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดย ดร.กฤษดา ประภากร 

13.40 น.                       เสวนา Digital Engineering Technology อาวุธในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

                                     - 3D Scan: From Real World to Digital World

                                     โดย ดร.ชินะ เพ็ญชาติ

                                     - Finite Element Analysis: Simulating Reality

                                    โดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ และ ดร.สุธี โอฬารฤทธินันท์

                                    - 3D Printing: From Digital World to Real World  

            โดย ดร.กวิน การุณรัตนกุล          

                                    ผู้ดำเนินรายการ ดร.กฤษดา ประภากร

15.00                            กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้ Digital Engineering Technology ในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก  โดย ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล          

15.30                           แนะนำบริการและกิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)    

                                    โดย ดร.กฤษดา ประภากร และคุณฐิติพร ทนันไชย 

15.45 - 16.30 น.           Networking session – รัประทานอาหารว่างและชม Research Showcase

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หมายเหตุ:

1. ดำเนินการเสวนาและบรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น

2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

3. ค่าที่จอดรถเป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

Need Help?

Visit Help Center