Concert

Mimigumo 1st Fanmeet “Secret of Mimigumo”

262757293bbddb9b85eb1f8a9cd7ebe5a07ddc18
Mimigumo 1st Fanmeet “Secret of Mimigumo”

Mimigumo 1st Fanmeet “Secret of Mimigumo”


งานแฟนมีตครั้งแรกของ Mimigumo ยูนิตก้อนเมฆมีหูทั้ง 3 สุดน่ารัก ที่คุณจะถูกต้องมนตร์สะกด พร้อมรับชมโชว์สุดพิเศษที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และจะมีให้ดูเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น รวมถึงร่วมเล่นเกมต่าง ๆ ร่วมกับ ไข่มุก มิวสิค และจ๋า ทั้ง 3 คน

พบกัน 2 รอบการแสดง
- รอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 (ประตูเปิด 14:00 น. / เริ่มงาน 16:00 น.)
- รอบวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 (ประตูเปิด 14:00 น. / เริ่มงาน 16:00 น.)

ที่ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน


ราคาบัตร

1. VIP Box 8 ที่นั่ง 33,000 บาท (พร้อมรับบัตรที่ระลึกจะนวน 8 ใบ, Message Card ที่สมาชิก Mimigumo เขียนเอง จำนวน 8 ใบ และของขวัญสุดพิเศษจาก Mimigumo 1 ชิ้น)
2. 3,300 บาท (พร้อมรับบัตรที่ระลึก 1 ใบ และ Message Card ที่สมาชิก Mimigumo เขียนเอง 1 ใบ)
3. 2,300 บาท (พร้อมรับบัตรที่ระลึก 1 ใบ)
4. 1,300 บาท (พร้อมรับบัตรที่ระลึก 1 ใบ)


หมายเหตุ

1. VIP Box มีเพียงรอบละ 1 สิทธิ์เท่านั้น
2. Message Card ที่สมาชิก Mimigumo เขียนเอง จะไม่สามารถเลือกสมาชิกได้ การ์ดจะถูกใส่อยู่ในซองทึบ
3. ราคาบัตรข้างต้น รวม vat แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. สมัครเป็นสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย โดยที่ชื่อผู้ลงทะเบียนนั้นจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้อง
2. รับคิวที่หน้าอีเว้นท์เพจ โดยเมื่อเข้าหน้าอีเว้นท์ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จะพบกับหน้า countdown ก่อน และระบบจะเริ่มให้คิวตอน 10:00 น.
3. เมื่อถึงคิวของท่านแล้ว ให้เลือกโซนและราคาบัตรที่ต้องการซื้อ จากนั้นกดที่ปุ่ม จองที่นั่ง โดย 1 User สามารถซื้อบัตรได้มากที่สุด 3 ใบและใน 1 ออเดอร์นั้น ท่านสามารถซื้อได้เฉพาะโซนเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเลือกซื้อต่างโซนได้
4.จากนั้นท่านจะมีเวลา 15 นาทีในการตรวจสอบจำนวนบัตร และกรอกรายละเอียดผู้เข้าร่วมงานตามจริง 1 คน ต่อ 1 ใบ โดยถ้าคุณลูกค้าซื้อ 3 ใบ ก็จะต้องเตรียมชื่อ นามสกุลที่จะซื้อให้เรียบร้อย
* ในกรณีที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้างานตามจริง
*ยกเว้นท่านที่ซื้อ VIP Box ให้กรอกเพียงเฉพาะชื่อผู้ร่วมงาน ชื่อใดชื่อหนึ่งเพียงหนึ่งท่าน
5.เลือกวิธีการชำระเงินจากนั้นกด “ยืนยันการสั่งซื้อ” โดยท่านสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางทั้ง Credit card / Debit Card ซึ่งวิธีนี้ต้องชำระเงินภายใน 15 นาที หรือชำระผ่าน Bill Payment ภายใน 2 ชั่วโมง
6. เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับ E-Ticket โดยสามารถใช้ E-ticket เข้างานได้ทันที
7. ท่านที่ซื้อบัตรจะได้รับของชำร่วยในวันงานตามประเภทที่แจ้งข้างต้น (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่มาเข้าร่วมงานเท่านั้น)

หมายเหตุ

1. หลังจากการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอทำการคืนบัตร (Non Refundable) ได้ในทุกกรณี
2. หากท่านไม่สะดวกในวันดังกล่าว ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าชมคอนเสิร์ตให้ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. สำหรับท่านที่นั่งรถเข็น สามารถซื้อบัตรโซนใดก็ได้ และจะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับรถเข็นไว้ให้
4. ราคาบัตรดังกล่าวรวม Vat แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

เงื่อนไขและกติกาการเข้างาน

1. จะมีการตรวจสอบชื่อในบัตรเข้าชม โดยให้นำบัตรประชาชน หรือเอกสารใด ๆ ที่ออกโดยราชการ ที่มีรูปในการยืนยัน ดังนี้ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (เอกสารตัวจริง ที่ไม่หมดอายุเท่านั้น) ยกเว้น VIP Box จะมีการตรวจสอบเฉพาะชื่อผู้ที่เป็นคนสั่งซื้อเท่านั้น
2. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือบันทึกเสียงตลอดการแสดง
3. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง ไม่ว่าประเภทใด ๆ เข้าภายในงาน
4. อนุญาตให้นำสัมภาระเข้างานเพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 ซม.
5. ห้ามนำของมีคม ไฟแช็ค มีดพับ ใบมีดต่าง ๆ หรือวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าภายในงาน
6. ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท เข้าสู่ภายในโรงละคร 
7. ห้ามนำป้ายไฟ หรือป้ายต่าง ๆ ที่มีขนาดเกิน A4 เข้าภายในงาน เนื่องจากจะเป็นการบดบังทัศนวิสัยของคนรอบข้าง
8. ห้ามนำแท่งไฟที่มีขนาดความยาวด้ามถึงปลายเกิน 30 ซม. เข้าภายในงาน
9. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านออกจากคอนเสิร์ต โดยจะไม่มีการชดเชยคืนค่าบัตรให้

Ticket Price

Showtimes

No showtime available.

526b257dfbf577f9b8a6ebe6c17e60d5af9750e4
Organized by
BNK48 Office