Cover

Mobile Application

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Application ต่างๆ มากว่า 18 ปี ให้บริการ    ทั้งด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมให้คำปรึกษาในการวางระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และการจัดฝึกอบรมต่างๆ

เราได้จัดหลักสูตรการเขียน MobileApplication โดยใช้ Sencha ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเขียนโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์กว่า 18 ปี   เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงโดยจะใช้รูปแบบการสอนแบบ Coaching เพื่อให้  ผู้เข้าอบรมเข้าใจในสิ่งที่เรียนเสมือนมีพี่เลี้ยงคอยสอนงานและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์ :

1.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟแวร์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

2.   สอนการใช้ Sencha อย่างละเอียด ซึ่ง Sencha เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเขียนโปรแกรมง่าย     และรวดเร็วขึ้นอย่างมาก

3.  สอนการนำ Sencha Application มา Packageเป็น Mobile Application

4.   สอนการใช้งานPhoneGap API

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • นักศึกษาที่ต้องการทำ Project โดยเราจะให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการลองผิด    ลองถูกด้วยตนเอง
  • พนักงานบริษัท หรือบุคคลทั่วไป ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
  • ผู้ที่ต้องการศึกษา หรือพัฒนา Mobile Application

 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม

1.   Note Book

2.  RAM 2 GB ขึ้นไป

3.  พื้นที่ว่าง 4 GB ขึ้นไป

       4.   ระบบปฏิบัติการWindows XP / Windows Vista หรือ Windows 7 ขึ้นไป

 

ความรู้พื้นฐาน :

1.  ความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษา HTML และ JavaScript

2.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Web UI Framework เช่น jQuery

3.  เข้าใจหลักการทำงานของ REST และ WebService


วิทยากร :

        คุณสมหมาย กรังพานิช   Profile

Education        Master of Science (Information Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi

Experiences :    18 Years

Certification :    

                    •     SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4

                    •     SUN Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4

                    •     IBM Certified Java Programming

                    •     IBM Certified Java-Server Side Programming

Qualifications :

            Lecturer

                    •     Java 5.0 Cert. Training at Walailak University

                    •     J2EE Cert. Training at SIPA Phuket

                    •     Softsquare Group of Company

เนื้อหาการอบรม :

Day 1

 Overview

        ·        Quick Start

        ·        Features

        ·        Writing code

        ·        Running code    

        ·        Debugging

        ·        Documentation

         Foundation

             ·         Application Structure

             ·         Object Creation

             ·         The Class System

             ·         Base Classes

             ·         Panels

             ·         Toolbars and Buttons

             ·         Layouts

             ·         Windows

Day 2

        View Models and View Controllers

             ·         View Models

             ·         References

             ·         Data

             ·         Formulas and stores

             ·         View controllersControllerlifecycle

Sendingand Receiving Data

       ·         Models

       ·         Fields

       ·         Convert() and calculate()

       ·         Proxies

       ·         Schemas

       ·         Stores

       ·         Loading

       ·         Selecting

       ·         Sorting

       ·         Filtering

       ·         Adding, updating and removing records 

       ·         AJAXJSONP

Day 3

       Data-AwareComponents

            ·         Templates and Dataviews

            ·         Grids

            ·         Widgets

            ·         Forms

            ·         Charts

Advanced

      ·         More Class System Features

      ·         DOM

      ·         State

      ·         Responsive Design

      ·         Routes

      ·         MVC

Day 4

      GoingInto Production

            ·         Application Theming

            ·         Theme Packages

            ·         Localization

            ·         Building an Application

 

 Sencha Architect

       ·         Expediting the Development of Complete Ext JS 5 Applications with Sencha Architect

       ·         Creating MV

       ·        Data sources and custom components

ราคาคอร์ส :

9,500 บาท ต่อท่าน

ราคารวม

 เอกสารการอบรม

 อาหารกลางวัน

 อาหารว่าง 1 รอบ

สถานที่

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด 

320 อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 8 ห้อง 8บี ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

***  รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวลำโพง ประตูทางออกที่ 1 (MRT) 


 ขอข้อมูลเพิ่มเติม :

นิพาพร   Tel. 081 847 3756, 02234 4442 - 3

E-Mail:   nipaporn.p@pnpsw.com

Line ID: annphunip

 

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Pnp logo51

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Application ต่างๆ มากว่า 16 ปี ซึ่งให้บริการทั้งด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรม การให้คำปรึกษาในการวางระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ การจัดฝึกอบรมต่างๆ


Need Help?

Visit Help Center