เด็กแนวเขาเขียน React กันนะครับ 

Webpack, ES6, React, เขียน test ด้วย และถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวต่อ Mobx

Tickets

No Tickets Available

259748 129491147261799 1120996032 o
Organized by
Odd-e (Thailand)