Mangodbfornodejsdev851x400

MongoDB for NodeJS Developer

MongoDB for NodeJS Developer


กำหนดการ

3,4,10 กย 2559 9:30 - 16:30

สถานที่
iSpacebar

บริษัท ไอสเปซบาร์ จำกัด

538 อาคาร แกรนด์ ชั้น 8 ซอย รัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก, แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง BANGKOK 10310

โทร : 095-903-7772 , อีเมลล์ : ispacebar.com@gmail.com

http://www.ispacebar.com/wp-content/uploads/2016/06/map_ispacebar.png


ระยะเวลาในการอบรบ

3 วัน 18 ชม.

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

• นักพัฒนาระบบ Full Stack (Database,Backend ,Frontend) ที่ติดต่อฐานข้อมูลหรือ Service ต่างๆ เพื่อให้ นักพัฒนาเว็บ Application หรือ Mobile นำข้อมูลไปใช้แสดงผล ในแอพนั้นๆ โดยจะพัฒนาเว็บที่นำเสนอ Chart เพื่อต่อยอดนำเสนอผู้บริหารได้ในอนาคต

• นักเรียนนักศึกษาที่ต้องทำโปรเจคจบหรือศึกษาเพื่อฝึกฝีมือเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

• นักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้ว่าการเขียนเว็บเซอร์วิสในองค์กรใหญ่ต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง เช่น
เว็บเซอรวิส, การทำงานร่วมกับฐานข้อมูล
 ฟังก์ชั่นในการใช้งานกับฐานข้อมูล
 • CRUD - Create , Read , Update , Delete
 • การปรับจูนความเร็วและโครงสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • การพัฒนา Chart เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

ราคา

 • สมาชิกสมาคมโปรแกรมเมอร์หรือศิษย์เก่า 3,150 หรือซื้อสติ๊กเกอร์ขาเดฟ ค้นหาในไลน์ Khadev แล้วนำมาแลกส่วนลดทีหลัง
 • Early Bird 3,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 สค 2559 - 29 สค 2559
 • ราคาปกติ 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 สค 2559 - 2 กย 2559

ความต้องการของเครื่องและ Software

 • Notebook
 • CPU Intel ,AMD Dual Core +
 • Ram 2 GB +
 • เนื้อที่ว่าง ประมาณ Disk 200 MB 

Software
 • Text Editor (Sublime ,Atom , VSCode)
 • NodeJS version 4+
 • MongoDB 3.2 +
 • Google Chorme
 • Postman Chorme Extension

เนื้อหา

MongoDB for NodeJS Developer

# Day 1 MongoDB

 • Introduction of MongoDB
 • Installation
 • Administrator tool with Robomongo
 • Insert a document
 • Insert multiple documents
 • Document validator
 • Update document
 • Delete document
 • Find document

— Break — 

 • Finding with condition (>,<,>=,<=)
 • Finding with OR
 • Finding with AND
 • Finding with NOT
 • Finding with where
 • Finding with Regular Expression
 • Finding with complex condition
 • Prepare more data for afternoon

— Launch —

 • Introduction of Indexing
 • Using explain command 
 • Single field index
 • Unique index
 • Compound index
 • Sparse index
 • Time to live index
 • Full-text search index
 • Geospatial index (Only Geohaystack)
 • Modify index
 • Using hint command
 • List index

— Break —

 • Aggregation Framework
 • Aggregation Pipeline
 • $match
 • $group and $project
 • Pipeline calculate expression
 • Pipeline string expression
 • Pipeline date expression
 • Pipeline compare expression
 • Unwind expression
 • Sorting
 • Join
 • Normalize and Denormalize
 • Security Role and Permission

# Day 2 NodeJS

 • Basic NodeJS
 • Install NodeJS and NPM
 • JavaScript Basic
 • Module
 • Asynchronous Callback

— Break —

 • Promise
 • MongoDB Driver
 • Restful
  • Create
  • Read
  • Update
  • Delete

 — Launch — 

 • Refactor Code
 • Enterprise Logging

— Break — 

 • Tokenization
 • Deployment on PM2

# Day 3 JavaScript front end with Highcharts

 • RequireJS
 • SemanticUI
 • Grid Layout
 • Design Card List

— Break —

 • Handlerbars
 • JQuery single page application
 • Customer CRUD View
 • Create
 • Read
 • Update
 • Delete

— Launch —

 • Highchairs
 • Log Analyser on Charts
 • Line chart
 • Bar chart
 • Pie chart

— Break —

 • Practice and Brainstorm to represent chart
 • Q&A

ผู้สอน

อภัยชนม์ พันธุ์โอภาส (อาจารย์ปั๊บ)

ประสบการณ์

 • ที่ปรึกษาและนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ระบบ ERP สำหรับธุรกิจค้าปลีก โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ระบบการผลิต การขนส่ง
 • ที่ปรึกษาระบบคลังฐานข้อมูลระบบประกันชีวิต
 • นักพัฒนา Full Stack
 • ที่ปรึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
 • จัดอบรมทั้งหลักสูตรด้านเทคนิคและธุรกิจเบื้องต้น

View Tickets
Date
03 Sep 2016 09:00 - 10 Sep 2016 12:00
Add to Calendar
Location
SPACEBAR CO.,LTD. 538 Grand Building Floor 8 , Ratchadaphisek 26 , Samsannok , huaykwang Bangkok 10310

Organized by

1
ขาเดฟ
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
1

ขาเดฟ

Call

0924752999

Facebook

facebook.com/khadev/

Line

apaichon

E-mail

apaichon@gmail.com

Twitter

@apaichon_p

Having trouble purchasing ticket? View Help Center