Sc2016 ux final 851x400

TCDC SOCIAL CLUB: ครั้งที่ 16 User Experince (UX)

TCDC SOCIAL CLUB: ครั้งที่ 16 User Experince (UX)

เวลา: 17 กันยายน  2559 | 14.00 – 17.00

สถานที่: ห้อง Member Lounge, TCDC

 

TCDC Social Club พื้นที่เปิดสำหรับสมาชิก TCDC เพื่อนำเสนอผลงาน แนวคิด ทักษะ ความคิดเห็น พูดคุยแบบสบายๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในทุกสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจในอนาคต เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมช่วงพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่มีผลงานได้แนะนำตัวเองแบบกระชับในหัวข้อ TCDC Social Club ประจำเดือน กันยายน 2559  จะจัดในหัวข้อ User Experience (UX)  ที่จะเสวนามุมมองการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลางผ่านสื่อดิจิทัล หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ จากนักออกแบบประสบการณ์ (User Experience)   พร้อมชมผลงานจริงบริเวณโถงทางเข้า TCDC ตั้งแต่วันที่ 13  - 25 กันยายน  2559 โดยผลงานของสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกมีดังนี้ 

1. พูนไอเดีย สตูดิโอ http://www.tcdcconnect.com/phoonideastudio/

สตูดิโอรับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโต้ตอบ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและให้ความสำคัญกับประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ (User Value-based Experience Design) โดยสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและเกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดี อีกทั้งยังต้องการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยนวัตกรรม ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์


2. Boonmee lab http://www.tcdcconnect.com/boonmeelab/
บริษัทบริการให้คำปรึกษา พัฒนาซอฟแวร์ ค้นคว้าวิจัยและผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมวิศวกร นักออกแบบ นักการตลาด นักวิทยาศาสตร์ และศิลปินคุณภาพ ร่วมเปิดประสบการณ์แบ่งปันแนวคิด "นำความสุขให้ชีวิต" เพื่อส่งมอบสื่อนวัตกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานคุณภาพที่สร้างสรรค์งานด้วยใจรัก


3.  UX Academy
เปิดอบรมและให้ความรู้ด้าน UX design และบริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม (In house Training) เน้นความเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบและประสบการณ์ของผู้ใช้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Customer Development, User Journey และ Usability Test เพื่อการออกแบบโปรแกรมที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด


4.  Red Lab
ดิจิตอลเอเจนซี่ ให้บริการออกแบบ สื่อนวัตกรรมดิจิตอล การสื่อสาร และกลยุทธ์การมีส่วนร่วม มีจุดเด่นที่การบริการในรูปแบบ User Experience การใช้สื่อเทคโนโลยีและกระบวนการคิดของบุคคล เพื่อการสร้างประสบการณ์และการสร้างแบรนด์ให้สามารถเข้าถึง เชื่อมต่อ และสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้


5. Predictive
บริการให้คำปรึกษากลยุทธ์ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เชี่ยวชาญในด้าน Analytics ดิจิตอล ค้นหาการออกแบบ ประสบการณ์การใช้งาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าใจคุณค่าของมูลเพื่อก้าวไปยัง ภาพลักษณ์ในด้านสื่อดิจิตอล (Digital footprint) ที่กว้างขวางเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั้งยืน

 

กำหนดการ

13.00                      เปิดลงทะเบียน

14.00                      เริ่มเปิดวงสนทนา พร้อมอาหารว่างในบรรยายสบายๆ

17.00                      จบกิจกรรม

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ:

1.       กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์เท่านั้น

2.       หากผู้ฟังที่มีผลงานเกี่ยวกับVisual Media สามารถเตรียมผลงานเพื่อมาแนะนำตัวเองและนำเสนอได้ในวันเสวนา

3.       สื่อมวลชน นักเขียน Blog และผู้สนใจ สามารถติดต่อรับข้อมูลผลงานของผู้ที่ถูกคัดเลือกได้ที่ socialclub@tcdc.or.th

4.       เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

5.       ค่าที่จอดรถที่ TCDC กรุงเทพฯ เป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง

 View Tickets
Date
17 Sep 2016 at 14:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ - TCDC Bangkok Khlong Toei Bangkok Thailand
View Map

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Having trouble purchasing ticket? View Help Center