Education

TCDC SOCIAL CLUB: ครั้งที่ 16 User Experince (UX)

B6ee25b813f37d751c6fe8856b4bc49a1b2544f2
TCDC SOCIAL CLUB: ครั้งที่ 16 User Experince (UX)

TCDC SOCIAL CLUB: ครั้งที่ 16 User Experince (UX)

เวลา: 17 กันยายน  2559 | 14.00 – 17.00

สถานที่: ห้อง Member Lounge, TCDC

 

TCDC Social Club พื้นที่เปิดสำหรับสมาชิก TCDC เพื่อนำเสนอผลงาน แนวคิด ทักษะ ความคิดเห็น พูดคุยแบบสบายๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในทุกสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจในอนาคต เชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมช่วงพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่มีผลงานได้แนะนำตัวเองแบบกระชับในหัวข้อ TCDC Social Club ประจำเดือน กันยายน 2559  จะจัดในหัวข้อ User Experience (UX)  ที่จะเสวนามุมมองการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลางผ่านสื่อดิจิทัล หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ จากนักออกแบบประสบการณ์ (User Experience)   พร้อมชมผลงานจริงบริเวณโถงทางเข้า TCDC ตั้งแต่วันที่ 13  - 25 กันยายน  2559 โดยผลงานของสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกมีดังนี้ 

1. พูนไอเดีย สตูดิโอ http://www.tcdcconnect.com/phoonideastudio/

สตูดิโอรับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และสื่อโต้ตอบ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและให้ความสำคัญกับประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ (User Value-based Experience Design) โดยสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและเกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดี อีกทั้งยังต้องการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยนวัตกรรม ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์


2. Boonmee lab http://www.tcdcconnect.com/boonmeelab/
บริษัทบริการให้คำปรึกษา พัฒนาซอฟแวร์ ค้นคว้าวิจัยและผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมวิศวกร นักออกแบบ นักการตลาด นักวิทยาศาสตร์ และศิลปินคุณภาพ ร่วมเปิดประสบการณ์แบ่งปันแนวคิด "นำความสุขให้ชีวิต" เพื่อส่งมอบสื่อนวัตกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพจากทีมงานคุณภาพที่สร้างสรรค์งานด้วยใจรัก


3.  UX Academy
เปิดอบรมและให้ความรู้ด้าน UX design และบริการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม (In house Training) เน้นความเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบและประสบการณ์ของผู้ใช้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Customer Development, User Journey และ Usability Test เพื่อการออกแบบโปรแกรมที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด


4.  Red Lab
ดิจิตอลเอเจนซี่ ให้บริการออกแบบ สื่อนวัตกรรมดิจิตอล การสื่อสาร และกลยุทธ์การมีส่วนร่วม มีจุดเด่นที่การบริการในรูปแบบ User Experience การใช้สื่อเทคโนโลยีและกระบวนการคิดของบุคคล เพื่อการสร้างประสบการณ์และการสร้างแบรนด์ให้สามารถเข้าถึง เชื่อมต่อ และสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้


5. Predictive
บริการให้คำปรึกษากลยุทธ์ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เชี่ยวชาญในด้าน Analytics ดิจิตอล ค้นหาการออกแบบ ประสบการณ์การใช้งาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าใจคุณค่าของมูลเพื่อก้าวไปยัง ภาพลักษณ์ในด้านสื่อดิจิตอล (Digital footprint) ที่กว้างขวางเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั้งยืน

 

กำหนดการ

13.00                      เปิดลงทะเบียน

14.00                      เริ่มเปิดวงสนทนา พร้อมอาหารว่างในบรรยายสบายๆ

17.00                      จบกิจกรรม

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ:

1.       กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์เท่านั้น

2.       หากผู้ฟังที่มีผลงานเกี่ยวกับVisual Media สามารถเตรียมผลงานเพื่อมาแนะนำตัวเองและนำเสนอได้ในวันเสวนา

3.       สื่อมวลชน นักเขียน Blog และผู้สนใจ สามารถติดต่อรับข้อมูลผลงานของผู้ที่ถูกคัดเลือกได้ที่ socialclub@tcdc.or.th

4.       เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

5.       ค่าที่จอดรถที่ TCDC กรุงเทพฯ เป็นไปตามที่เอ็มโพเรียมกำหนด TCDC มีบัตรจอดรถให้ฟรี 2 ชั่วโมง

 Tickets

No Tickets Available

63f40d80411af543c7642019cba59721984ab936
Organized by
Thailand Creative and Design Center