Education

HUBBA-TO Back to basic! Ceramic workshop with Pollasate

Poster placeholder
HUBBA-TO Back to basic! Ceramic workshop with Pollasate

HUBBA-TO Back to basic!

Ceramic workshop with Pollasate
ใครๆก็รู้ว่ากว่าจะได้ชิ้นงานเซรามิกออกมานั้นยากลำบากเพียงใด 

กว่าจะออกมาเป็นชิ้นงาน 1 ชิ้น ผู้ปั้นจะต้องรู้ทั้งประเภทของดิน เคลือบ และสีีที่นำมาใช้

ถ้าอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ ทำไมไม่ลงเรียนกับผู้เชี่ยวชาญล่ะ :D

นอกจากจะได้ข้อมูลด้านทฤษฎีแบบเต็มที่แล้วนั้นยังได้ทดลองปั้นดินบนแป้นหมุนไฟฟ้า ซึ่งได้ครอบครองกันคนละเครื่อง

จำกัดนักเรียนแค่ 3 คนเท่านั้นด้วยนะ 

รายละเอียดคอร์ส

วันที่       :  วันอาทิตย์ที่ 9  ตุลาคม 2559
สถานที่    :  HUBBA-TO, ชั้น 3 Habito Mall
เวลา       :  9 ตุลาคม 11.00 - 19.00 น. (พักเบรค 1 ชั่วโมง)
ราคา      :   Early Bird         2250 บาท  (ก่อน 4 ตุลาคม รีบด่วนจำนวนจำกัด !)
                Regular Ticket  2590 บาท 

มาคอร์สนี้ได้อะไรบ้าง?
1. ความรู้พื้นฐานทางด้านเซรามิก 

3. เรียนรู้เรื่องราวลักษณะของดินประเภทต่างๆ

4. วิธีการเลือกสรรค์ชิ้นงานเซรามิก

5. ของว่าง

6. ชิ้นงานจากแป้นหมุนไฟฟ้าที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก 

7. ได้รับ One Day Pass  สำหรับนั่งทำงานที่  HUBBA-TO Co-creation Community (ลูกค้าต้องนำบัตรสมาชิกที่ได้รับมายื่นและใช้ภายในเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับบัตร)

 
เกี่ยวกับ instructorPOLLASATE LOHACHALATANAKUL

Graduated Engineering from Mahidol University 

Passionately interesting in Ceramic 

In 2015 apprenticed at Doi din dang pottery , Chiang rai หมายเหตุ
HUBBA-TO ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

19a76e1ff93bf09aa6c986508e1799d3a166cee6
Organized by
HUBBA-TO