09oct covereventpop workshop

HUBBA-TO Back to basic! Ceramic workshop with Pollasate

HUBBA-TO Back to basic!

Ceramic workshop with Pollasate
ใครๆก็รู้ว่ากว่าจะได้ชิ้นงานเซรามิกออกมานั้นยากลำบากเพียงใด 

กว่าจะออกมาเป็นชิ้นงาน 1 ชิ้น ผู้ปั้นจะต้องรู้ทั้งประเภทของดิน เคลือบ และสีีที่นำมาใช้

ถ้าอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจ ทำไมไม่ลงเรียนกับผู้เชี่ยวชาญล่ะ :D

นอกจากจะได้ข้อมูลด้านทฤษฎีแบบเต็มที่แล้วนั้นยังได้ทดลองปั้นดินบนแป้นหมุนไฟฟ้า ซึ่งได้ครอบครองกันคนละเครื่อง

จำกัดนักเรียนแค่ 3 คนเท่านั้นด้วยนะ 

รายละเอียดคอร์ส

วันที่       :  วันอาทิตย์ที่ 9  ตุลาคม 2559
สถานที่    :  HUBBA-TO, ชั้น 3 Habito Mall
เวลา       :  9 ตุลาคม 11.00 - 19.00 น. (พักเบรค 1 ชั่วโมง)
ราคา      :   Early Bird         2250 บาท  (ก่อน 4 ตุลาคม รีบด่วนจำนวนจำกัด !)
                Regular Ticket  2590 บาท 

มาคอร์สนี้ได้อะไรบ้าง?
1. ความรู้พื้นฐานทางด้านเซรามิก 

3. เรียนรู้เรื่องราวลักษณะของดินประเภทต่างๆ

4. วิธีการเลือกสรรค์ชิ้นงานเซรามิก

5. ของว่าง

6. ชิ้นงานจากแป้นหมุนไฟฟ้าที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก 

7. ได้รับ One Day Pass  สำหรับนั่งทำงานที่  HUBBA-TO Co-creation Community (ลูกค้าต้องนำบัตรสมาชิกที่ได้รับมายื่นและใช้ภายในเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับบัตร)

 
เกี่ยวกับ instructorPOLLASATE LOHACHALATANAKUL

Graduated Engineering from Mahidol University 

Passionately interesting in Ceramic 

In 2015 apprenticed at Doi din dang pottery , Chiang rai หมายเหตุ
HUBBA-TO ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

View Tickets
Date
09 October 2016 at 13:00 - 19:00
Add to Calendar
Location
HUBBA-TO เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

11813483 1888924294665384 3494872390081663483 n
HUBBA-TO
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Call

021180839

Facebook

facebook.com/hubbato

E-mail

hubba-to@hubbathailand.com

Instagram

@hubbato

Having trouble purchasing ticket? View Help Center