00 blog cover
01 Apr 2020 12:00

Work From Home อย่างไรให้ 'ได้งาน' มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน หลายบริษัทให้เริ่มให้พนักงานทำงานกันจากที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและความปลอดภัยภายในบริษัท มาดูวิธีการเตรียมตัว 'Work From Home' กัน1.สร้างพื้นที่สำหรับการทำงาน
สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการสร้างพื้นที่การทำงานที่ทำให้เราสามารถนั่งทำงานได้อย่างมีสมาธิ ไม่ควรเลือกที่ที่นั่งแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเป็นมุมพักผ่อน หรือเป็นมุมที่สามารถรบกวนสมาธิในการทำงาน เพราะอาจทำให้งานนั้นออกมาไม่มีประสิทธิภาพมากพอ2.วางแผนการติดต่อสื่อสาร
ใช้โปรแกรมแชทที่มีในโทรศัพท์มือถือหรือ windows 10 มาช่วยในการติดต่อสื่อสารในระหว่างการทำงานมากขึ้น เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับเป้าหมายและเข้าใจตรงกันมากที่สุด ที่สามารถคุยแบบส่วนตัวและประชุมแบบกลุ่มได้3.กำหนดเวลาการทำงาน
เมื่อเปลี่ยนเป็น Work From Home ควรกำหนดเวลาทำงานคร่าว ๆ ให้ตัวเองและรักษาเวลาการทำงานให้ดี อาจทำตามเวลาเข้าทำงานที่บริษัท แยกแยะเวลาการทำงานและเวลาเล่นให้ชัดเจน ควรมีเวลาอยู่กับครอบครัว คนรอบข้าง และตัวเอง ไม่ควรโหมงานอย่างหนักและไม่ควรเล่นตามใจตัวเองมากเกินไป4.กำจัดความเครียด
ในช่วงสถานการณ์วิกฤตไวรัสแบบนี้ อาจสร้างความเครียดและความกังวลได้ ส่งผลให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน ถ้ายังรู้สึกกังวลไม่หายก็ไม่ควรบังคับตัวเองให้หยุดคิด ควรปล่อยให้ตัวเองได้ใช้เวลากับความคิดตรงนี้ ยอมรับความจริง สิ่งที่ควรทำคือจำกัดการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสให้พอเหมาะ ไม่จำเป็นที่จะต้องหมกมุ่นตามอยู่ตลอดเวลา ควรติดตามเป็นครั้งเป็นคราวเสมือนทำงานอยู่ที่บริษัท แล้วอย่าลืมหาเวลาพักในการฟังเพลง ทำสิ่งที่ชอบเพื่อบรรเทาความเครียด

Work From Home นอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงในการออกมาทำงานแล้วนั้น ยังเคยมีวิจัยจากบริษัท FlexJobs ที่สำรวจการทำงานของพนักงานโดยไม่ต้องเข้าบริษัท พบว่าตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองเปลี่ยนสถานที่ทำงาน อาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดก็ได้ แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ

home, workfromhome, Efficiency