Blog cover
27 Mar 2020 16:30

Instagram ชวนคุณ 'อยู่บ้าน' เพื่อหยุดโรค"อยู่บ้าน" หรือ "Stay Home" คือของเล่นชิ้นใหม่ที่ Instagram มอบให้ผู้ใช้งานทุกคนในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 นี้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้นึกถึงการสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยสามารถติดสติกเกอร์ดังกล่าวลงบน IG Story ของคุณได้ หลังจากนั้นระบบก็จะรวบรวมเป็น IG Story อันใหม่ชื่อว่า Stay Home ไว้ให้คุณได้ดูว่าเพื่อน ๆ ของคุณทำอะไรอยู่ที่บ้านกันบ้าง


นับเป็นไอเดียสนุก ๆ ที่อยากให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะ อย่างน้อยก็ให้ความรู้สึกของเรายังได้ใกล้กันมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้แม้ในโลกออนไลน์

#Stayhome #Instagram #COVID19 #SocialDistancing #อยู่บ้านเพื่อหยุดโรค #อยู่บ้านเพื่อหมอ

อยู่บ้านเพื่อหยุดโรค, Stayhome, Instagram